Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104980

OBCHODNÉ MENO: emission, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37602/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 44 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 35 955 481

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

2. automatizované sprácovanie údajov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,

5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

7. konzultačné služby a poradenstvo v oblasti softwaru, hardwaru a výpočtovej techniky,

8. činnosť účtovného a ekonomického poradcu,

9. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie,

10. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

13. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavenie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

14. počítačové služby,

15. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Róbert Naništa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 67, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 01.03.1979, Deň vzniku funkcie: 01.10.2005

Meno a priezvisko: RNDr. Eva Hudecová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 1323/77, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 09.12.1981, Deň vzniku funkcie: 31.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Naništová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 121, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 01.06.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Naništa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2310/67, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 01.03.1979

Výška vkladu: 3 321,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 321,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 641,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 641,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.08.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.08.2007 - súhlas s rozdelením a prevodom obchodného podielu spoločníkov.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1