Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104984

OBCHODNÉ MENO: Experti forenznej psychológie, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 158638/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7983/111, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 

IČO: 54 396 352

DEŇ ZÁPISU: 10.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Znalecká činnosť vykonávaná podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, v rozsahu oprávnení udelených Ministerstvom spravodlivosti SR v Odbore Psychológia, odvetvie Klinická psychológia detí, odvetvie Klinická psychológia dospelých, odvetvie Poradenská psychológia, odvetvie Psychológia sexuality, odvetvie Dopravná psychológia

2. Informatívne testovanie a kontrola polygrafom

3. Výskum a vývoj v oblasti využitia polygrafu

4. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

5. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. PhDr. Elena Fortis, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7983/111, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 19.03.1957, Deň vzniku funkcie: 10.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Ľubica Bradáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 71/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 24.04.1959

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. PhDr. Elena Fortis, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7983/111, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 19.03.1957

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1