Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104985

OBCHODNÉ MENO: Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 146177/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 2/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 51 020 441

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Faktoring a forfaiting

5. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prieskum trhu a verejnej mienky

9. Administratívne služby

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

14. Počítačové služby

15. Vydavateľská činnosť

16. Správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

17. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

18. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

22. Vývoj a výroba prototypov strojov a zariadení

23. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenie alebo zasitenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Ferdinandy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rulandská 1398/6, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 22.07.1982, Deň vzniku funkcie: 10.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Ferdinandy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rulandská 1398/6, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 22.07.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1