Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104973

OBCHODNÉ MENO: Dr. Ludovit Micinsky, arbitrator s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166237/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2358/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 55 036 252

DEŇ ZÁPISU: 11.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť rozhodcu v rozhodcovskom konaní

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2358/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 27.02.1982, Deň vzniku funkcie: 11.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že konateľ pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2358/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 27.02.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1