Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104972

OBCHODNÉ MENO: DONE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2967/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 31 326 269

DEŇ ZÁPISU: 18.06.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní.

2. sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností.

3. tlmočenie, preklady z/do jazyka anglického, francúzskeho.

4. staviteľ.

5. poskytovanie softwaru.

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti podnikateľských aktivít.

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti životného prostredia.

8. sprostredkovateľská činnosť v horeuvedených oblastiach.

9. prenájom bytových, nebytových priestorov a parkovacích boxov,

10. obstarávanie služieb spojených so správou bytových, nebytových priestorov, nehnuteľností a parkovacích boxoch,

11. reklamná a propagačná činnosť,

12. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

13. prenájom motorových vozidiel,

14. kopírovacie služby,

15. administratívne práce,

16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

17. organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Alexandra Draková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zálužická 101/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 07.10.1979, Deň vzniku funkcie: 12.03.2021

Meno a priezvisko: RNDr. Ľubica Draková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.03.1947, Deň vzniku funkcie: 02.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Terezia Merkelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1338/49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 05.08.1959, Deň vzniku funkcie: 20.03.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Ľubica Draková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 691/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.03.1947

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhrmaždenia z 3.4.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica č. N 164/95, Nz 164/95 zo dňa 9.6.1995 napísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Starý spis: S.r.o. 6026

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.1998, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.7.1998, spoločenská zmluva zo dňa 27.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 27.8.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 27.8.2001. Zmena obchodného mena z DRAKO A SPOLOČNÍCI s.r.o. na DONE s.r.o.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.4.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 9.4.2002.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2009.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1