Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104976

OBCHODNÉ MENO: DYNAMIC INVESTMENT spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35846/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 933 071

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

5. - reklamná a propagačná činnosť,

6. - marketingová činnosť,

7. - prieskum trhu a verejnej mienky,

8. - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

9. - obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností,

10. - faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

11. - leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. - vedenie účtovníctva,

13. - administratívne a kancelárske práce,

14. - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, konferencií a výstav,

15. činnosť účtovných poradcov,

16. prenájom motorových vozidiel,

17. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,

18. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),

19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

20. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

21. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,

22. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

23. zemné a výkopové práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Kalman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14483/10E, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 31.01.1966, Deň vzniku funkcie: 24.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Kalman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14483/10E, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 31.01.1966

Výška vkladu:  665 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  665 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   665 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   665 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.04.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2006 v znení rozhodnutia zo dňa 18.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného TOKIO, s.r.o. na nové AM real invest spol. s r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.06.2014

4. Dňa 8.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/56/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1