Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104971

OBCHODNÉ MENO: D-Milles s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 138300/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 51 985 772

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. Vedenie účtovníctva

9. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rosen Kirilov Metodiev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kv. Beli breg č. 6, Názov obce: Pernik, PSČ: 2302 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 14.09.1979, Deň vzniku funkcie: 24.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tsvetan Atanasov Monikov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kv. Humni dol č. 12, Názov obce: Pernik, PSČ: 2302 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 24.08.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Rosen Kirilov Metodiev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kv. Beli breg č. 6, Názov obce: Pernik, PSČ: 2302 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 14.09.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 12.3.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 47CbR/17/2021.

2. Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-47CbR/17/2021–6 zo dňa 3.6.2023, právoplatným dňa 27.7.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti D-Milles s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 985 772.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1