Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104966

OBCHODNÉ MENO: CORIMAX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106408/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polianky 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 48 288 632

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Bercel, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 951/3, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 10.08.1972, Deň vzniku funkcie: 22.09.2015

Meno a priezvisko: JUDr. Miloš Kvasňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarková 10387/49, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 12.09.1980, Deň vzniku funkcie: 22.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Miloš Kvasňovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarková 10387/49, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 12.09.1980

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Dean Jevík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tylova 1044/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 14.10.1982

Výška vkladu: 6 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.08.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1