Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104957

OBCHODNÉ MENO: Calea group, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92321/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 194/34, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 47 418 966

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

3. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Reklamné a marketingové služby

5. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

6. Počítačové služby

7. Vydavateľská činnosť

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Administratívne služby

14. Vedenie účtovníctva

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Prieskum trhu a verejnej mienky

17. Dizajnérske činnosti

18. Fotografické služby

19. Služby požičovní

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Informačná činnosť

22. Finančný lízing

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Poskytovanie služieb osobného charakteru

25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dávid Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 194/34, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 27.06.1998, Deň vzniku funkcie: 08.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 194/34, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 27.06.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.09.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. rozhodnutie zo dňa 24.2.2016

3. Zápisnica č. 1/2018 z valného zhromaždenia konaného dňa 13.09.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z Calea s. r. o. na Calea group, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1