Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104956

OBCHODNÉ MENO: B-spol., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 100034/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 45 377 227

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosí

5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacxie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. prenájom hnuteľných vecí

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. vedenie účtovníctva

12. čistiace a upratovacie služby

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PACKCOMP LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centerville Road 2711, Suite 400, Názov obce: Wilmington, New Castle, Delaware, PSČ: 19808 , Štát: Spojené štáty americké 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2014.

2. Dňa 28.6.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/136/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1