Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104963

OBCHODNÉ MENO: Concept s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 170767/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 55 558 275

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľské činnosti v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

7. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

17. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

21. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

24. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

25. Poskytovanie služieb osobného charakteru

26. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Laura Pavlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 35/121, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.07.1997, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Laura Pavlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 35/121, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.07.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1