Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104962

OBCHODNÉ MENO: Coinfather, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 163327/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 06 

IČO: 54 807 859

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny;

2. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Beata Sparzak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Jana Pestalozziego 4/11, Názov obce: Bydgoszcz, PSČ: 85-095 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 17.07.1974, Deň vzniku funkcie: 18.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti a zastupovať ju vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Wojciech Gramowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Targowa 14, Názov obce: Solec Kujawski, PSČ: 86 050 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 31.01.1954

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1