Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104950

OBCHODNÉ MENO: AvaTime s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164706/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 54 940 222

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Kuriérske služby

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Dizajnérske činnosti

19. Fotografické služby

20. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

22. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

25. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Lietava, MSc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1192/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 08.02.1983, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Lietava, MSc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1192/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 08.02.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1