Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104952

OBCHODNÉ MENO: Beautiful World, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 143646/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 13356/17E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 51 283 611

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby.

6. Prieskum trhu a verejnej mienky.

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

8. Prevádzkovanie výdajne stravy.

9. Donášková služba.

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

11. Sťahovacie služby

12. Čistiace a upratovacie služby.

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Služby súvisiace so skrášľovaním tela.

15. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

18. Administratívne služby.

19. Vedenie účtovníctva.

20. Počítačové služby.

21. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

22. Finančný leasing.

23. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

24. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Iosif-Romeo Demeter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Otelului nr.9, Názov obce: Jud.cS Mun. Resita, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 10.07.1973, Deň vzniku funkcie: 21.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Iosif-Romeo Demeter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Otelului nr.9, Názov obce: Jud.cS Mun. Resita, Štát: Rumunsko 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 28.6.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/134/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1