Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104954

OBCHODNÉ MENO: BLP corp. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118023/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osadná 267/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 50 726 749

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Počítačové služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Faktoring a forfaiting

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním služieb iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľých vecí

11. Administratívne služby

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Vedenie účtovníctva

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Reklamné a marketingové služby

16. Prieskum trhu a verejnej mienky

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Blimlinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reinlgasse 29/B, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1140 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.09.1975, Deň vzniku funkcie: 10.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Blimlinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reinlgasse 29/B, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1140 , Štát: Rakúska republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 27.6.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/160/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1