Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104948

OBCHODNÉ MENO: Atmond, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 86135/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 46 931 520

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Prieskum trhu a verejnej mienky

6. Reklamné a marketingové služby

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Prevádzkovanie výdajne stravy

11. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dennis Fino, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.04.1992, Deň vzniku funkcie: 01.04.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Simona Babiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábreh 1505/11, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 06.09.1994, Deň vzniku funkcie: 15.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú vo všetkých veciach samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dennis Fino, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.04.1992

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Simona Babiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zábreh 1505/11, Názov obce: Púchov, PSČ: 0201 , Dátum narodenia: 06.09.1994

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.2012 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.07.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1