Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104949

OBCHODNÉ MENO: AUSTIN SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68096/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 36 314 421

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. kúpa a predaj jedno a dvojstopových motorových vozidiel

4. sprostredkovanie obchodu a služieb

5. sekretárske služby a preklady

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. reklamná a propagačná činnosť

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

9. zemné a búracie práce

10. prípravné práce pre stavbu

11. maliarske a natieračské práce

12. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

13. prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

14. prenájom motorových vozidiel

15. prenájom lietadiel

16. sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Omar Aboud, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady Pětatřicátníkú 324-4, Názov obce: Plzeň, PSČ: 301 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.01.1970, Deň vzniku funkcie: 06.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Omar Aboud, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady Pětatřicátníkú 324-4, Názov obce: Plzeň, PSČ: 301 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.01.1970

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.9.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 584/2002, NZ 573/2002 zo dňa 14.10.2002) schválilo prevod častí obchodných podielov, zmenu obchodného mena, menovalo ďalšieho konateľa. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica N 587/2002, NZ 576/2002 zo dňa 14.10.2002).

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2011.

4. Dňa 14.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-25CbR/91/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1