Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104944

OBCHODNÉ MENO: Ampera s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63723/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 45 445 478

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,

2. oprava vyhradených technických zariadení elektrických,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. počítačové služby,

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

9. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,

10. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,

11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

12. vedenie účtovníctva,

13. administratívne služby,

14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

15. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení eletrických,

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Majlath, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 17.06.1975, Deň vzniku funkcie: 10.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Grossinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 27.08.1976

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mária Reháková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 1486/33, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 11.09.1950

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Majlath, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 17.06.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.02.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1