Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104947

OBCHODNÉ MENO: ASS Global, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32645/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 66, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 895 268

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. kúpa a predaj hardware,

4. kúpa a predaj software so súhlasom autora,

5. správa a inštalácia software,

6. automatizované spracovanie dát,

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

8. správa, servis, inštalácia a kompletizácia výpočtovej a kancelárskej techniky okrem elektrických častí v rozsahu voľnej živnosti,

9. poskytovanie internetových služieb - internetová čitáreň, registrácia a správa domén, webhosting, poskytovanie e-mailových adries,

10. poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom elektronického internetového portálu,

11. prevádzkovanie elektronického obchodu a poskytovanie súvisiacich služieb v rozsahu voľnej živnosti,

12. tvorba internetových stránok,

13. obchod a reklamné služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu,

14. poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti počítačovej techniky, software a internetu,

15. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky,

16. montáž anténnych zariadení a káblových rozvodov v rozsahu voľnej živnosti,

17. montáž a opravy telekomunikačných zariadení,

18. konštrukčná činnosť v strojárenstve,

19. vedenie účtovníctva,

20. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,

21. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

22. marketing a management,

23. prieskum trhu,

24. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

25. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov a softwaru,

26. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

27. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

28. poskytovanie prístupu k internetu a prenosu dát prostredníctvom pevnej telefónnej siete bezdrátovej siete,

29. poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete internet,

30. výroba úžitkových a ozdobných predmetov a výroba bytových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti,

31. kovoobrábanie,

32. prenájom hnuteľných vecí,

33. čistiace a upratovacie služby,

34. prípravné práce k realizácii stavby,

35. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

36. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Džupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 6959/22, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 06.12.1968, Deň vzniku funkcie: 22.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Džupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 6959/22, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 06.12.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.07.2004 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.2.2005. Dňom 28.2.2005 skončila funkcia konateľa Alici Kavečanskej.

3. Zmena obchodného mena z Tristarnet, s.r.o na ASS Global, s. r. o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2013

5. Dňa 12.3.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 47CbR/7/2021.

6. Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-47CbR/7/2021–9 zo dňa 3.6.2023, právoplatným dňa 27.7.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti ASS Global, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 35 895 268.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1