Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104939

OBCHODNÉ MENO: AGMA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6409/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 31 365 884

DEŇ ZÁPISU: 21.01.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb,

3. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

4. medzinárodná nákladná cestná doprava,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Kurucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špieszova 3362/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 26.01.1956, Deň vzniku funkcie: 21.01.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Kurucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špieszova 3362/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 236/93, Nz 223/93 zo dňa 22.12.1993 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13179

2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.6.1995 pod č. N 112/95, Nz 110/95. Starý spis: S.r.o. 13179

3. Notárska zápisnica N 552/98, Nz 539/98 zo dňa 30.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2004.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2005 Zakladateľská listina zo dňa 25.01.2005

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.2008.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2011.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.01.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1