Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104938

OBCHODNÉ MENO: Adamed Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26551/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 35 836 385

DEŇ ZÁPISU: 15.05.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

4. prieskum trhu,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. marketing,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. organizovanie a zabezpečenie kurzov, kongresov, seminárov a školení,

9. automatizované spracovanie dát,

10. služby databanky- poskytovanie verejne dostupných informácií,

11. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zatrieďovaním informácií,

12. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Grzegorz Ludwik Chelmicki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poprawna 16/R1, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-001 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 05.02.1974, Deň vzniku funkcie: 01.06.2023

Meno a priezvisko: Sylwia Berdzik-Kalarus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Czajek 14, Názov obce: Katovice, PSČ: 40-534 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 20.11.1975, Deň vzniku funkcie: 01.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť iba jedného konateľa, v mene spoločnosti je oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, v mene spoločnosti sú oprávnení konať ktoríkoľvek dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Andrzej Bogusław Kalisz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dziewanny 23/24, Názov obce: Lublin, PSČ: 20-539 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 18.04.1974, Deň vzniku funkcie: 24.03.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Adamed Czech Republic s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thámová 137/16, Názov obce: Praha, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 24833843

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Adamed Pharma S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Mariana Adamkiewcza 6A, Názov obce: Pienkow, Czosnów, PSČ: 05-152 , Štát: Poľská republika , Iné identifikačné číslo: 472293752

Výška vkladu: 6 706,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 706,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 346,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 346,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: INTERCHEMIA Bratislava, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Suchom mlyne 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 35 743 034

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 14.3.2002 o založení spoločnosti v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11. 8. 2003. Funkcia konateľa MUDr. M. Lexu zaniká dňa 11. 8. 2003.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2004

4. Zníženie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 01. 02. 2006 z 3.361.000,- Sk na 402.000,- Sk.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2007.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.1.2008.

7. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.04.2013.

8. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2015.

9. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 23.10.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1