Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104943

OBCHODNÉ MENO: AllBIZ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57490/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 36 775 274

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Fedič, Bydlisko: Názov obce: Porúbka 43, PSČ: 067 41 

Výška vkladu: 2 257,190000 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,190000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Lacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 1129/89, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

Výška vkladu:  796,650000 EUR, Rozsah splatenia:  796,650000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Uhrina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papiernička 1789/20, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 16.09.1956

Výška vkladu: 3 584,940000 EUR, Rozsah splatenia: 3 584,940000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 29.8.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 34CbR/167/2021.

2. Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-34CbR/167/2021–16 zo dňa 3.6.2023, právoplatným dňa 27.7.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti AIIBIZ s.r.o.m Trnavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 36 775 274.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1