Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104934

OBCHODNÉ MENO: 228 real s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44806/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 20/2490, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 36 744 751

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radovan Kružlic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1123/7, Názov obce: Turčianske Teplice - Diviaky, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 10.02.1985, Deň vzniku funkcie: 05.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: COUNSEL - RK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 20/2490, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radovan Kružlic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1123/7, Názov obce: Turčianske Teplice - Diviaky, PSČ: 039 01 

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.02.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2012.

4. Dňa 22.12.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 33CbR/311/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1