Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104941

OBCHODNÉ MENO: AgriBusiness, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55055/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3043/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 

IČO: 44 463 073

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. služby súvisiace so spracovaním údajov,

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

7. reklamné a marketingové služby,

8. prieskum trhu a verejnej mienky,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Labutia 2042/27, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 20.12.1977, Deň vzniku funkcie: 18.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch uskutočňovaných v písomnej forme k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Labutia 2042/27, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 20.12.1977

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.10.2011, sp. zn. 34 Exre/69/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2011.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 07.02.2013

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1