Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104940

OBCHODNÉ MENO: AgoNext s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 145585/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 52 858 057

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Návrh a optimalizácia informačných technológií

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov

9. Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení

12. Inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií (s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení) a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb

13. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií

14. Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Prevádzkovanie sauny, vírivky, solária a fitnes centra

19. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (bazén)

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Agh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školský rad 404/62, Názov obce: Štvrtok na Ostrove, PSČ: 930 40 , Dátum narodenia: 26.05.1974, Deň vzniku funkcie: 06.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Agh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školský rad 404/62, Názov obce: Štvrtok na Ostrove, PSČ: 930 40 , Dátum narodenia: 26.05.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1