Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104937

OBCHODNÉ MENO: ACER s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 168261/B

SÍDLO:  Názov obce: Kostolište 942, PSČ: 900 62 

IČO: 55 220 002

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Výroba sviečok a tieniacej techniky

3. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Administratívne služby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Kuriérske služby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Javorček, Bydlisko: Názov obce: Kostolište 942, PSČ: 900 62 , Dátum narodenia: 04.09.1973, Deň vzniku funkcie: 30.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Javorček, Bydlisko: Názov obce: Kostolište 942, PSČ: 900 62 , Dátum narodenia: 04.09.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1