Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104946

OBCHODNÉ MENO: ARTALE a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7601/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 35 964 014

DEŇ ZÁPISU: 17.11.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. tvorba software v zmysle autorského zákona,

2. poskytovanie software- predaj a prenájom software na základe zmluvy s autorom,

3. automatizované spracovanie dát,

4. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

5. prenájom automobilov,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ),

11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

13. vedenie účtovníctva

14. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Patrik Hasaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za mlynom 10731/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 26.04.1972, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gönczöl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 438/6, Názov obce: Kvetoslavov, Dátum narodenia: 31.07.1969, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Anna Záhorčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 30.04.1968, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k predtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.04.1957, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: PaedDr. Ivan Sůra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 11.04.1967, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Csaba Baráth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Požiarnická 1549/36, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 06.08.1968, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: eFOS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 48 298 573

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 31. 10. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1