Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105010

OBCHODNÉ MENO: KLM Svidník a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7471/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 51 411 971

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2018

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Finančný lízing

11. Faktoring a forfaiting

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná čínnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 5168/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 30.07.1970, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Buček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamienka 209, Názov obce: Kamienka, PSČ: 067 83 , Dátum narodenia: 13.09.1975, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korytnícka 5165/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 28.05.1972, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022

Meno a priezvisko: Bc. Radko Kašiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 11.05.1974, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 195 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 195 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1195 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1