Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104953

OBCHODNÉ MENO: BeJan, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6296/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 50 087 509

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2015

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. factoring a forfaiting

6. finančný lízing

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. vedenie účtovníctva

9. reklamné a marketingové služby

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb sopjených s prenájmom

12. prenájom hnuteľných vecí

13. počítačové služby

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. prieskum trhu a verejnej mienky

16. čistiace a upratovacie služby

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnoťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. administratívne služby

19. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

20. výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

21. výroba chuťových prísad a korenín

22. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzrevovanie)

23. skladovanie a uskladňovanie

24. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Miroslav Strnád, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 286/2, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 14.10.1974, Deň vzniku funkcie: 31.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne vo veciach, ktorých hodnota nepresiahne 5.000,- Eur. Vo veciach, ktorých hodnota presiahne 5.000,- Eur konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bertil Kenneth Lohmander, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Östanvägen 57, Názov obce: NORRKÖPING, PSČ: 603 75 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 20.06.1946, Deň vzniku funkcie: 19.12.2015

Meno a priezvisko: Martin Olekšák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 4422/2, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 02.08.1975, Deň vzniku funkcie: 31.01.2019

Meno a priezvisko: Marek Haščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 2246/37, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 08.12.1985, Deň vzniku funkcie: 05.02.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   675 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   675 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  50,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 03.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 3050/2015, Nz 49605/2015, NCRls 50539/2015 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica č. N 155/2017, Nz 16539/2017, NCRls 16862/2017 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2017.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1