Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105038

OBCHODNÉ MENO: OZE Solutions a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5527/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 1, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 36 747 262

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

5. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

7. faktoring a forfaiting

8. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. finančný lízing

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

13. organizovanie výstav, trhov a prehliadok

14. montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

15. reklamná a propagačná činnosť

16. prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie

17. administratívne práce

18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

20. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Július Száraz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 1a, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.09.1968, Deň vzniku funkcie: 09.05.2019

Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Szárazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 1a, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 11.08.1971, Deň vzniku funkcie: 09.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý z nich samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Žirka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 2734/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 28.09.1969, Deň vzniku funkcie: 02.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Roman Smolinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4300/18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969, Deň vzniku funkcie: 02.09.2020

Meno a priezvisko: Alica Szárazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4548/1A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 15.04.2005, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: LEADER LIGHT s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Gorkého 33, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , IČO 36 188 433

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 451/2013, Nz 13463/2013, NCRls 13722/2013 dňa 24.04.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1