Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105020

OBCHODNÉ MENO: MAGNA TEPLO a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5329/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 48/4959, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 46 189 289

DEŇ ZÁPISU: 09.06.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. výroba tepla, rozvod tepla,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby

6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

8. Výkon činnosti energetického audítora

9. Poskytovanie podpornej energetickej služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Moravčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 7858/25A, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 09.05.1980, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Libor Gažovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 885/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 12.05.1989, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Valentína Kasper Rosputinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 27.06.1992, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 6943/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 17.10.1980, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva spoločne s aspoň jedným podpredsedom predstavenstva alebo jeden z podpredsedov predstavenstva spoločnosti spoločne s členom predstavenstva, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Ondko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 3/2621, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 23.09.1960, Deň vzniku funkcie: 22.12.2014

Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.03.1963, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

Meno a priezvisko: Jan Kasper ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.07.1999, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 29 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie, a to za podmienok stanovených v stanovách spoločnosti.

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  50,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie, a to za podmienok stanovených v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 101/2011, NZ 15648/2011 zo dňa 02.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 05.11.2012.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1