Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104969

OBCHODNÉ MENO: DEVELOP INTERNATIONAL a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5282/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 72, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 46 137 076

DEŇ ZÁPISU: 15.04.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. počítačové služby,

7. reklamné a marketingové služby,

8. administratívne služby,

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

10. finančný leasing,

11. faktoring a forfaiting,

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

13. inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

14. prenájom hnuteľných vecí,

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

16. prípravné práce k realizácii stavby,

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Miroslav Cajchan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 24.11.1964, Deň vzniku funkcie: 17.08.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Roman Malovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 27, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 13.09.1968, Deň vzniku funkcie: 29.03.2013

Meno a priezvisko: Vladimír Kohút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 2, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 19.04.1981, Deň vzniku funkcie: 29.03.2013

Meno a priezvisko: Jakub Cajchan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6159/12, Názov obce: Bratislava-Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 07.02.1989, Deň vzniku funkcie: 29.03.2013

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.03.2011 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2011, Nz 11107/2011, NCRLs 11455/2011 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 324/2011, Nz 30283/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2011.

3. Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 17.08.2011.

4. Zapisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2013.

5. Dňa 14.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-25CbR/98/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1