Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104986

OBCHODNÉ MENO: FORESPO HALL, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4475/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 44 080 743

DEŇ ZÁPISU: 08.05.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. predaj nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 5168/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 30.07.1970, Deň vzniku funkcie: 15.02.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Bc. Radko Kašiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 11.05.1974, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti členovia predstavenstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 21.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Matej Godál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šimovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 13.06.1977, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Realitný o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 622 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 622 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 790 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 64/2008, Nz 10601/2008 dňa 12.03.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2008.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2011 vo forme notárskej zápisnice N 1382/2011 Nz 32467/2011.

4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.10. 2012

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.

6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.05.2014.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2014 vo forme notárskej zápisnice N 2344/2014 Nz 26616/2014.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1