Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104901

OBCHODNÉ MENO: iea holding j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 295/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Župné námestie 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 55 731 988

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosti holdingových spoločností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Peter Kucej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 1666/9, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 13.01.1991, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: iea infinity j.s.a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Župné námestie 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 55 695 892

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť - Na prevod akcií spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je potrebný predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod neplatný.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1