Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104931

OBCHODNÉ MENO: Valkovič & PARTNERS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172127/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé námestie 2874/26, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 55 636 179

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Poskytovanie služieb osobného charakteru

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

13. Vedenie účtovníctva

14. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

16. Faktoring a forfaiting

17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Finančný lízing

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Richard Valkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé námestie 2874/26, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 25.02.1996, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Valkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé námestie 2874/26, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 25.02.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1