Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104925

OBCHODNÉ MENO: SV-BAU s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172111/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 911/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 55 632 661

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

12. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

13. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

14. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

15. Murárstvo

16. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

18. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

19. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stanislav Srniček, Bydlisko: Názov obce: Klokočov 825, PSČ: 023 22 , Dátum narodenia: 17.02.1996, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Vladimír Srniček, Bydlisko: Názov obce: Klokočov 825, PSČ: 023 22 , Dátum narodenia: 20.01.1999, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Srniček, Bydlisko: Názov obce: Klokočov 825, PSČ: 023 22 , Dátum narodenia: 17.02.1996

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Srniček, Bydlisko: Názov obce: Klokočov 825, PSČ: 023 22 , Dátum narodenia: 20.01.1999

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1