Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104919

OBCHODNÉ MENO: Rolles s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172130/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 55 636 497

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

2. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jakub Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 158/16, Názov obce: Čierne Kľačany, PSČ: 953 05 , Dátum narodenia: 23.07.2000, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jakub Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 158/16, Názov obce: Čierne Kľačany, PSČ: 953 05 , Dátum narodenia: 23.07.2000

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1