Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104900

OBCHODNÉ MENO: CHLBKVVJCK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172122/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 133/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 55 691 285

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

5. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Finančný lízing

7. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Faktoring a forfaiting

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

15. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

19. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

20. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

21. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jakub Kuvik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 133/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 05.09.1988, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jakub Kuvik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 133/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 05.09.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1