Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104891

OBCHODNÉ MENO: Corp IT Advisory s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172131/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 55 645 623

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

4. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

8. Vedenie účtovníctva

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Vývoj software podľa Autorského zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Roman Adámek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3177/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 20.10.1969, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Matej Majerčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 3/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 25.11.1977, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Priščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesovo nám. 1231/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 23.02.1967, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Priščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesovo nám. 1231/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 23.02.1967

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Generalist Capital SK s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 54 155 266

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Sandonoriko, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3177/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , IČO 45 979 618

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1