Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104885

OBCHODNÉ MENO: BHARTER s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172161/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1177/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 55 695 833

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

6. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

7. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

12. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

16. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

17. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

18. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

19. Výroba výrobkov z gumy a plastov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1177/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 05.08.1991, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1177/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 05.08.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1