Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104889

OBCHODNÉ MENO: Coconut s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172101/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 14083/2C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 

IČO: 55 628 095

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

11. Faktoring a forfaiting

12. Verejné obstarávanie

13. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

20. Vedenie účtovníctva

21. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

22. Finančný lízing

23. Poskytovanie sociálnych služieb

24. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

25. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hlboká 6441/24, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.04.1984, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hlboká 6441/24, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.04.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1