Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012561
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť Active Sport Management s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37739/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 255 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Adria 2011, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30245/N-Zbl, so sídlom: Vodná ul. 2915/9, 945 01 Komárno, IČO: 46 431 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Ing. Vajliková, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35610/N-Zbl, so sídlom: Ul. biskupa Királya 6, 945 01 Komárno, IČO: 47 251 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AG CARBON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41333/N-Zbl, so sídlom: Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 50 396 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 18.01.2023
- Zápisnica zo zasadnutia VZ
Dátum doručenia: 18.01.2023
- Splnomocnenie
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť Appolo - Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41810/N-Zbl, so sídlom: Eötvösa 1/19 A, 945 05 Komárno, IČO: 48 274 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť ARCHIKO PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43794/N-Zbl, so sídlom: Dvorská cesta 1237/8, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 034 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AUTORONO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39978/N-Zbl, so sídlom: Rovná 4828/22, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50 104 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AVW Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51576/N-Zbl, so sídlom: Veľký Lapáš 641, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 53 140 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BD Group - SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54552/N-Zbl, so sídlom: Damjanichova 3138, 945 01 Komárno, IČO: 53 792 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BeCount, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21360/N-Zbl, so sídlom: Tríbečská 1620/27, 955 01 Topoľčany, IČO: 43 868 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Vyhlásenie o splatení zvýšeného imania
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť BELMONtage GmbH s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51666/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 53 159 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zmena ZL
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť BESTMASTER s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45380/N-Zbl, so sídlom: Valchovnícka 13/a, 945 01 Komárno, IČO: 50 202 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 25.08.2022

Spoločnosť BI - METAL CENTER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43000/N-Zbl, so sídlom: Balassiho 704/42, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 817 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Bluechip, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21618/N-Zbl, so sídlom: K. Thalyho 13 , 945 01 Komárno, IČO: 43 979 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Delta Vesper, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24228/N-Zbl, so sídlom: Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 44 631 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DEVELOGY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42657/N-Zbl, so sídlom: Palánok 1, 949 01 Nitra, IČO: 50 717 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť DMC Stavby s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21930/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 44 055 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 25.08.2022

Spoločnosť Donau farm Padáň, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47487/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 65, 930 52 Blahová, IČO: 34 147 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť DRAGON PLASTICS SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12338/N-Zbl, so sídlom: Tatranská 163, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 539 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DTS-Imobiliare s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42183/N-Zbl, so sídlom: Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, IČO: 36 812 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 25.08.2022

Spoločnosť E + R MADARÁSZ, v.o.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 74/N-Zbl, so sídlom: Palárikova 4, 934 01 Levice, IČO: 34 124 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Zmena SZ
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť ELH Invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59097/N-Zbl, so sídlom: Rišňovce 648, 951 21 Rišňovce, IČO: 55 095 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Eurocar minibus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42816/N-Zbl, so sídlom: Piesková 1029/33, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 50 772 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EXAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27413/N-Zbl, so sídlom: Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, IČO: 45 715 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EXPORT & IMPORT GROUP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24304/N-Zbl, so sídlom: Vodná 2896/28, 945 01 Komárno, IČO: 44 682 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť FASHION WORK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16650/N-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35 935 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Fine Family Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58510/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 54 961 637, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Zmena ZL II.
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Zmena ZL
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť FOCUS OPTIKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21543/N-Zbl, so sídlom: Malá Dolnosecká ulica 116/18, 943 52 Mužla, IČO: 43 955 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.01.2022
- ZL
Dátum doručenia: 28.01.2022
- ZL
Dátum doručenia: 16.12.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Gálisfarma s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35880/N-Zbl, so sídlom: Plašovská 159/5, 956 31 Krušovce, IČO: 47 474 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť chrysstal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26760/N-Zbl, so sídlom: Čápor 1108, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 44 501 293, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 131/2021 - 34
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Impact Solutions, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36054/N-Zbl, so sídlom: Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 47 555 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť J&P TRADE SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34879/N-Zbl, so sídlom: Čeľadice 399, 951 03 Čeľadice, IČO: 47 346 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť K - emporium s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56187/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 300 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť LevEnerg, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24229/N-Zbl, so sídlom: Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 44 631 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LPSOG Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59098/N-Zbl, so sídlom: Vodná ul. 2915/11, 945 01 Komárno, IČO: 55 052 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Zmena v ŽL
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť MC Log s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54276/N-Zbl, so sídlom: Babindol 104, 951 53 Babindol, IČO: 53 706 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 1
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Licencia
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Povolenie
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť mileniumbau s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57591/N-Zbl, so sídlom: Farská 50, 949 01 Nitra, IČO: 54 645 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Zmena ZL
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť MIMO Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51717/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 1011/12, 945 01 Komárno, IČO: 53 148 932, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MW market s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41635/N-Zbl, so sídlom: Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 50 515 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť Nábytok s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31262/N-Zbl, so sídlom: Hontianska cesta 657/4, 936 01 Šahy, IČO: 46 569 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť NIDA Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52769/N-Zbl, so sídlom: Galvaniho 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 348 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť NR TOUR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47576/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 716/125A, 949 07 Nitra, IČO: 52 227 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť NY PIZZASLICE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58859/N-Zbl, so sídlom: Bajkalská 9A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 029 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Ustanovenie konateľa do funkcie
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Diplom
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť ORSA Group EU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27848/N-Zbl, so sídlom: Benkova 374/11, 949 11 Nitra, IČO: 45 928 924, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie o MVZ
Dátum doručenia: 01.12.2022
- SZ
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť PENKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28067/N-Zbl, so sídlom: Zlievarenská 17/2274, 945 01 Komárno, IČO: 45 951 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 24.08.2022

Spoločnosť Pergál ´99 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33836/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 14, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 942 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť PNG Trademark s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43525/N-Zbl, so sídlom: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 50 793 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť pohodlie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49443/N-Zbl, so sídlom: Moravská 13, 020 01 Púchov, IČO: 52 641 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Poľčany s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51293/N-Zbl, so sídlom: Vlkas 136, 941 44 Vlkas, IČO: 53 086 902, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Primavera SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43134/N-Zbl, so sídlom: Kláštorská 263/1, 949 01 Nitra, IČO: 50 846 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Robo Clean s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54342/N-Zbl, so sídlom: Balassiho 704/42, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 755 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 24.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 24.11.2022
- Dodatok č. 1 k SZ
Dátum doručenia: 24.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Dodatok č. 1 k SZ
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť Safety Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58698/N-Zbl, so sídlom: Za Kaštieľom 3842/34A, 949 01 Nitra, IČO: 54 967 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť SIN ZEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24727/N-Zbl, so sídlom: Komoča 153, 941 21 Komoča, IČO: 44 819 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SK-CONT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39883/N-Zbl, so sídlom: Hadovce 219, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za obdobie 04/2021 - 03/2022
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Starinky, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46090/N-Zbl, so sídlom: Partizánska 443/93, 949 11 Nitra, IČO: 51 821 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Šimkov s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48267/N-Zbl, so sídlom: Ružová 129/17, 935 87 Santovka, IČO: 52 414 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť TNP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12413/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 16, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 540 480, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový_vzor_konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- rozhodnutie_NSK.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť TURANCAR Bus lines s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58848/N-Zbl, so sídlom: Bratislavská ul. 466/29, 949 01 Nitra, IČO: 55 049 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť V.I.Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3322/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 31 435 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť VERDAD TRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43896/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51 050 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena ZL
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1