Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012560
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť ASMON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34660/P-Zbl, so sídlom: Mierová 1909/62, 066 01 Humenné, IČO: 50 874 446, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Auto Import s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33309/P-Zbl, so sídlom: Záhradná 447/18, 059 35 Batizovce, IČO: 50 452 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CES-SOLAR 15, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24253/P-Zbl, so sídlom: Priemyselná štvrť 13, 083 01 Sabinov, IČO: 46 091 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CES-SOLAR 24, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24281/P-Zbl, so sídlom: Priemyselná štvrť 13, 083 01 Sabinov, IČO: 46 094 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Different Car Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40754/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 502/39, 059 21 Svit, IČO: 51 676 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina - nové uplné znenie
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť Elektro Bardejov s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15048/P-Zbl, so sídlom: Tehelná 63, 085 01 Bardejov, IČO: 36 494 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ENERGOALTERNATÍV,s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23426/P-Zbl, so sídlom: Čsl. armády 362/1, 089 01 Svidník, IČO: 45 668 159, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GAME PLATFORMA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25331/P-Zbl, so sídlom: Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník, IČO: 46 414 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie GC.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Vyhlásenie Jozef.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť HAPI personal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28530/P-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 171/1, 085 01 Bardejov, IČO: 46 921 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2212_HAPI personal_Zápisnica z VZ_sken.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- 2212_HAPI personal_Listina prítomných na VZ, pozvánky.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- 2212_HAPI personal_SZ ÚZ_sken.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť Informačná databáza, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45219/P-Zbl, so sídlom: 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 55 173 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť J.M.T. - STAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19601/P-Zbl, so sídlom: Teplická cesta 4, 058 01 Poprad, IČO: 43 911 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť JANOBOUW, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17049/P-Zbl, so sídlom: Zlaté 240, 086 01 Zlaté, IČO: 36 513 440, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť KOLINA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45215/P-Zbl, so sídlom: 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné, IČO: 55 146 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť KUŽMA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36366/P-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 1952/37, 093 02 Hencovce, IČO: 51 697 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LANDYS COMPANY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41281/P-Zbl, so sídlom: Pod papierňou 1484/56, 085 01 Bardejov, IČO: 53 420 179, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť M&J Mechanics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30719/P-Zbl, so sídlom: Pionierska 14/14824, 080 01 Prešov, IČO: 47 848 570, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zápisnica VZ
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť M. legalis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45217/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 847/45, 059 21 Svit, IČO: 55 185 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.12.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 22.12.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Súhlas konateľa a podpisový vzor
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť Mega Reality Humenné s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44737/P-Zbl, so sídlom: Lackovce 210, 066 01 Lackovce, IČO: 54 921 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MKA WELDING AND TECHNICAL SUPPORT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40009/P-Zbl, so sídlom: Nižný Orlík 59, 090 11 Nižný Orlík, IČO: 52 963 420, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Mod - Stav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34190/P-Zbl, so sídlom: Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 50 737 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36344/P-Zbl, so sídlom: Weinova 2608/6, 060 01 Kežmarok, IČO: 51 659 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica o MVZ_ prispevky do KF.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Newray s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23338/P-Zbl, so sídlom: Priemyselný areál Šalgovík , 080 01 Prešov, IČO: 43 883 958, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1 Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.12.2022
- 2 Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť Olexia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43446/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 54 257 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PATHY Studio, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34386/P-Zbl, so sídlom: Strážske námestie 509/20, 058 01 Poprad, IČO: 47 021 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PEDIACARE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15108/P-Zbl, so sídlom: Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné, IČO: 36 495 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PK PROFI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39434/P-Zbl, so sídlom: Župčany 309, 080 01 Župčany, IČO: 52 791 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- podpisovy vzor .asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Plast consult, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38036/P-Zbl, so sídlom: Strojárska 4434, 069 01 Snina, IČO: 52 274 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok
Dátum doručenia: 03.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 03.01.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.01.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť POMEDIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25156/P-Zbl, so sídlom: Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 46 400 648, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť QH s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38234/P-Zbl, so sídlom: Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov, IČO: 52 387 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prezencna listina Valneho zhromazdenia
Dátum doručenia: 11.01.2023
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zapisnica z valneho zhromazdenia
Dátum doručenia: 11.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť S.S. ARMO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16162/P-Zbl, so sídlom: Široké 512, 082 37 Široké, IČO: 36 505 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.12.2022
- dodatok
Dátum doručenia: 20.12.2022
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť SDS Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41559/P-Zbl, so sídlom: Pod lesom 1855/23, 060 01 Kežmarok, IČO: 53 350 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SeeSense, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23991/P-Zbl, so sídlom: Kostolné námestie 36, 060 01 Kežmarok, IČO: 46 021 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť SMAT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40196/P-Zbl, so sídlom: Strážnická 8817/19, 080 06 Prešov, IČO: 53 050 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica+Prez. listina
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zakl. listina UZ
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť ST AGENCY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15423/P-Zbl, so sídlom: Ústecko-Orlická 2345/11, 058 01 Poprad, IČO: 36 498 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 05.01.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Strimia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45218/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 55 124 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Tatralam Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41631/P-Zbl, so sídlom: SNP 57, 059 01 Spišská Belá, IČO: 52 582 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie
Dátum doručenia: 09.01.2023
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Urbius s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45216/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 55 126 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1