Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012559
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť AD TOOLS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53225/T-Zbl, so sídlom: Strednočepeňská 1865/27, 926 01 Sereď, IČO: 55 119 638, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor konateľa Alex Ďurkovič
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť ADI TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33128/T-Zbl, so sídlom: Hody 1302, 924 01 Galanta, IČO: 47 431 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť AGROMA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11817/T-Zbl, so sídlom: Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely, IČO: 35 766 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Ameriss Profi, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52330/T-Zbl, so sídlom: ul. Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 325 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Daniela Bojňanská na TELAURUS, s.r.o. a A-Z Global Company, s.r.o.
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Marcela Petríková-Zorková
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť ANDRONIK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52899/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 767 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť ART & HOBBY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52596/T-Zbl, so sídlom: Topoľová 9583/33, 917 05 Trnava, IČO: 44 941 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BIOGARDEN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20463/T-Zbl, so sídlom: Slnečná 376/2, 922 10 Trebatice, IČO: 36 817 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Peter Kollár na MUDr. Helena Žemlová
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Ing. Kristína Schott
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť BTB Services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43986/T-Zbl, so sídlom: Ekoosada 3062/130, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 52 217 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CLASTON, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52388/T-Zbl, so sídlom: Ružový háj 937, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 54 850 347, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Diana Vargová na Marian Bábics
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Marian Bábics
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 16/T-Zbl, so sídlom: Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica, IČO: 00 168 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy
Dátum doručenia: 31.07.2002

Spoločnosť dajsemlove s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53227/T-Zbl, so sídlom: Hlinícka 207/14, 919 26 Zavar, IČO: 55 138 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť Dermalab s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53215/T-Zbl, so sídlom: Sekule 1002, 908 80 Sekule, IČO: 55 164 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Zuzana Kirthová
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť D-FOURMIS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48564/T-Zbl, so sídlom: Kulačská 3305, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 580 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DIARANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52925/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 55 005 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DIROS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52888/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 767 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DOMORAK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53210/T-Zbl, so sídlom: Marka Čulena 62/28, 919 43 Cífer, IČO: 55 086 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Podpisový vzor konateľa Bc. Matúš Domorák
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť Donau farm Sládkovičovo, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13034/T-Zbl, so sídlom: Košútska 1346, Sládkovičovo, IČO: 36 245 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť ECO DEVELOPMENT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42309/T-Zbl, so sídlom: ul. 29 Augusta 6, 924 01 Galanta, IČO: 50 557 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EPP Slovensko, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30496/T-Zbl, so sídlom: Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS TT 26R/1/2021
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť FINEO s.r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45023/T-Zbl, so sídlom: Lehnice 482, 930 37 Lehnice, IČO: 50 448 293, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť FONNI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53221/T-Zbl, so sídlom: Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, IČO: 55 136 052, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor konateľa JUDr. Erik Minár
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť G-Code s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53226/T-Zbl, so sídlom: Kráľová nad Váhom 369, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 55 137 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť ISOTEC, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45751/T-Zbl, so sídlom: Pusté Sady 33, 952 54 Pusté Sady, IČO: 52 769 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť JP Chartreux s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50781/T-Zbl, so sídlom: Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 02 Trnava, IČO: 54 369 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť KAJTECH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25350/T-Zbl, so sídlom: Kopčianska 35, 908 51 Holíč, IČO: 45 492 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Dodatok k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť KALIOP SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53216/T-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 55 165 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť LANIAS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52886/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 55 005 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť LED Profesional s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29959/T-Zbl, so sídlom: Nová Ves 2222/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 800 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Gabriela Laky na Kristián Kosár
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Kristián Kosár
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Lekvi Development Urban Park, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51885/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 54 683 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Zmluva o rozdelení a prevode obdchodného podielu z Lekvi Development, s.r.o. na Sergei Pervukhin
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť LIPO-REAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29684/T-Zbl, so sídlom: Priemyselná 2678/1, 917 01 Trnava, IČO: 46 733 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LORENAM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52887/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 767 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť LORIKAM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52898/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 767 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť LUXUS BEAUTY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32167/T-Zbl, so sídlom: Bratislavská 3279, 932 01 Veľký Meder, IČO: 47 209 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MAJANA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52969/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 766 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť Maragal, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10208/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 55 130 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 1025/2022, NZ 54391/2022
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Oprava Notárskej zápisnice N 1025/2022, NZ 54391/2022
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Stanovy družstva
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť Margita Drobná s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26269/T-Zbl, so sídlom: Čajkovského 46, 917 08 Trnava, IČO: 45 869 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MIBRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42527/T-Zbl, so sídlom: Predmestie 2459/112, 909 01 Skalica, IČO: 51 781 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 18.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť MNPA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45602/T-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 366/16, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 52 737 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Lenka Nágelová
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Autorizačné osvedčenie
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť MR Concept s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44801/T-Zbl, so sídlom: Školská 938/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 456 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Miroslav Puobiš na Ronald Csóka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Ronald Csóka
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť MSQcert s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49412/T-Zbl, so sídlom: Priemyselná 2678/1, 917 01 Trnava, IČO: 53 815 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MVBC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48308/T-Zbl, so sídlom: Hájske 463, 951 33 Hájske, IČO: 53 544 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť NK CARS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49361/T-Zbl, so sídlom: Ul. Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 797 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PALAU SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53222/T-Zbl, so sídlom: Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, IČO: 55 139 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor konateľa JUDr. Erik Minár
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť PCC INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46338/T-Zbl, so sídlom: Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 858 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z PRO-CONSULT ADVANCED, s.r.o. na Xuanfeng ZHAO
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Xuanfeng Zhao
Dátum doručenia: 15.01.2023

Spoločnosť Pekáreň Školuda s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52711/T-Zbl, so sídlom: Trstín 83, 919 05 Trstín, IČO: 51 890 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o predaji podniku
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Znalecký posudok č. 64/2022
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Znalecký posudok č. 64/2022
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť pro4ma s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45604/T-Zbl, so sídlom: Sídlisko Platan 2761/4, 931 01 Šamorín, IČO: 52 762 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PRO-CONSULT CAPITAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42574/T-Zbl, so sídlom: Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 770 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Vzdanie sa funkcie likvidátora Mgr. Juraj Búda
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 15.01.2023

Spoločnosť ProXIA s. r. o. Súkromné špeciálno - pedagogické a vzdelávacie centrum, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50398/T-Zbl, so sídlom: Kľačany 234, 920 64 Kľačany, IČO: 54 218 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o predaji časti podniku
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť RBS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48862/T-Zbl, so sídlom: Dvorníky 285, 920 56 Dvorníky, IČO: 53 671 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č.1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť REAL KOMPLEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51790/T-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 19, 917 07 Trnava, IČO: 52 437 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Jakub Krasický na Marko Primožič
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Marko Primožič
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť REXIK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53218/T-Zbl, so sídlom: Nábrežie A.Hlinku 3860/35, 920 01 Hlohovec, IČO: 55 148 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Ivan Urminský
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť RRP trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53220/T-Zbl, so sídlom: Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín, IČO: 55 134 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť Scorentino Group SE, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 12075/T-Zbl, so sídlom: Strojárenská 8800/1B, 917 02 Trnava, IČO: 53 544 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 172/2022, Nz 30251/2022, NCRls 30993/2022
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť SDK invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51641/T-Zbl, so sídlom: Lipový rad 464/14, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 54 610 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť SELIANA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52970/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 55 005 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť SKY FIRST s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53224/T-Zbl, so sídlom: Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, IČO: 55 143 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor konateľa JUDr. Erik Minár
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10183/T-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta , 920 41 Leopoldov, IČO: 36 241 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 20.12.2022
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zápisnica z VZ z 20.12.2022
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Smill s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52926/T-Zbl, so sídlom: Unín 298, 908 46 Unín, IČO: 55 066 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť SPIAGGA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53223/T-Zbl, so sídlom: Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, IČO: 55 144 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor konateľa JUDr. Erik Minár
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť Subdigital s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37832/T-Zbl, so sídlom: Ovocná 6421/20, 921 01 Piešťany, IČO: 50 357 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Ing. arch. Tomáš Tholt, PhD.
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť ŠKOLA VÍNA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44130/T-Zbl, so sídlom: Nový rad 163/44, 930 39 Zlaté Klasy, IČO: 52 266 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z András Kőszeghy na Zoltán Bertók
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Zoltán Bertók
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Dodatok č.1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť TANACO, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10096/T-Zbl, so sídlom: Robotnícka 79, 905 01 Senica, IČO: 36 230 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam akcionárov
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Tatra Resurs s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53217/T-Zbl, so sídlom: Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 55 169 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Juraj Búda, LL.M.
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Volodymyr Stashkiv
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť TEXX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23217/T-Zbl, so sídlom: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 36 862 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Zápisnica z VZ z 21.12.2022
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť TOFE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2475/T-Zbl, so sídlom: Dolné Trhovište 247, 920 61 Dolné Trhovište, IČO: 34 152 130, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Valcala, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10209/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 55 130 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 1022/2022, NZ 54383/2022
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Oprava Notárskej zápisnica N 1022/2022, NZ 54383/2022
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Stanovy družstva
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť viktoria panenko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49369/T-Zbl, so sídlom: Ulica sv. Cyrila a Metoda 3054/27, 917 01 Trnava, IČO: 53 830 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť VPP servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20667/T-Zbl, so sídlom: Svätojánska 8, 908 51 Holíč, IČO: 36 836 516, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 9.1.2023
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa František Ftáčnik
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Všetko zo stavby s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46554/T-Zbl, so sídlom: Palárikova 215/10, 919 21 Zeleneč, IČO: 53 033 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť WIKING´S GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43330/T-Zbl, so sídlom: Rényska 4206/35, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 056 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1