Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012558
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť ABM personnel s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38672/R-Zbl, so sídlom: M. Hodžu 414/16, 971 01 Prievidza, IČO: 52 537 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 01.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 01.11.2022

Spoločnosť ACCOUNTTRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17595/R-Zbl, so sídlom: Športová 123/12, 971 01 Prievidza, IČO: 36 748 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AKADIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37633/R-Zbl, so sídlom: J. Francisciho 726/13, 971 01 Prievidza, IČO: 52 067 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AMIDALA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40420/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 140 539, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.08.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 23.08.2022

Spoločnosť Anavil, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25080/R-Zbl, so sídlom: Pionierska 982/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 339 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť Apollo store s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15502/R-Zbl, so sídlom: Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 491 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť AXOR SPRÁVCOVSKÁ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44516/R-Zbl, so sídlom: Adamovce 57, 913 05 Adamovské Kochanovce, IČO: 55 035 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť B.T. Transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14153/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BONAS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2215/R-Zbl, so sídlom: Cesta poľnohospodárov 8, 971 01 Prievidza, IČO: 31 578 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BVEX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18336/R-Zbl, so sídlom: Hasičská 4042/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 844 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Cabella, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43823/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 470, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 54 576 598, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 03.10.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť Crystal Classic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16478/R-Zbl, so sídlom: Ružová 256, 972 41 Koš, IČO: 36 351 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Čertík & Čertík, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37101/R-Zbl, so sídlom: Záhrady 331/74, 972 05 Sebedražie, IČO: 51 960 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť DMforest, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32190/R-Zbl, so sídlom: Odbojárska 266/105, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 50 021 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť DODO HOLDING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33462/R-Zbl, so sídlom: Hasičská 4266/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 435 060, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EL. STRECHY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36443/R-Zbl, so sídlom: Komárno 1033/26, 916 21 Čachtice, IČO: 51 709 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Podpisový vzor prokurista
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť EN Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37777/R-Zbl, so sídlom: Kubranská 252/165, 911 01 Trenčín, IČO: 52 187 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť ENAPO SK s. r. o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22281/R-Zbl, so sídlom: Brnianska 2/2714, 911 05 Trenčín, IČO: 45 272 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej istiny
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť ENERGY systems & solutions, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44433/R-Zbl, so sídlom: Športovcov 1048/30A, 958 04 Partizánske, IČO: 54 988 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť ES-SLOVAKIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20757/R-Zbl, so sídlom: Tajovského 643/27, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 44 405 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EUROON, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19759/R-Zbl, so sídlom: Na vinohrady 695/6, 911 05 Trenčín, IČO: 43 970 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EUROPIN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10500/R-Zbl, so sídlom: Johanna Vaillanta 3047/4, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36 297 984, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o zriadení záložného práva
Dátum doručenia: 27.09.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť everglow s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44435/R-Zbl, so sídlom: Centrum II. 81/22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 54 987 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.10.2022

Spoločnosť Fawex Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44467/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 55 019 650, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť HBP Security, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14565/R-Zbl, so sídlom: Cigeľ , 972 05 Sebedražie, IČO: 36 303 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Heimdallr, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24743/R-Zbl, so sídlom: Záhradná 268/1, 972 01 Bojnice, IČO: 46 213 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť Heryson s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37345/R-Zbl, so sídlom: Topoľová 1438/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 52 059 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť INOX service s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44469/R-Zbl, so sídlom: Podhradie 265, 972 42 Podhradie, IČO: 55 034 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť INStreet s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44280/R-Zbl, so sídlom: A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza, IČO: 54 942 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť Invest portal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36768/R-Zbl, so sídlom: A. Bednára 712/3, 971 01 Prievidza, IČO: 51 791 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť iTECHNIK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37755/R-Zbl, so sídlom: Nábrežie Sv. Cyrila 334/1, 971 01 Prievidza, IČO: 52 209 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť JeFrez - CNC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34755/R-Zbl, so sídlom: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 50 912 330, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 04.11.2022
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť KONEK, spol. s r.o. - v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2258/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 16, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 581 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konečná spáva o priebehu likvidácie a nárvh na rozdelenie likvidačného zostatku
Dátum doručenia: 01.11.2022
- Rozhodnutie o ukončení likvidácie
Dátum doručenia: 01.11.2022
- Účtovná závierka
Dátum doručenia: 01.11.2022
- Poznámky k UZ 2022
Dátum doručenia: 01.11.2022

Spoločnosť KOST STAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38622/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2018/40, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 515 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Prezenčná listina z MVZ
Dátum doručenia: 27.10.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť KúpeľneSK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25053/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 283/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 349 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LandCare s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37906/R-Zbl, so sídlom: Novonosická 1859/140, 020 01 Púchov, IČO: 52 259 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LINEA - grafická dielňa, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18965/R-Zbl, so sídlom: V jarku 725/1, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 36 723 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o VZ
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť LMJ - Transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33320/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 2848/29C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 394 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 10.11.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť MAGNA SLOVTECA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 168/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 103 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť MAMET, s.r.o. v konkurze, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14578/R-Zbl, so sídlom: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO: 36 334 987, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MANTEX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30210/R-Zbl, so sídlom: J. Jesenského 7946/91, 960 01 Zvolen, IČO: 47 617 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť MH kov s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20036/R-Zbl, so sídlom: Sverepec 307, 017 01 Sverepec, IČO: 44 104 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor 1.
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Podpisový vzor 2.
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 19.10.2022

Spoločnosť Mlieko Považie OOV - družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10095/R-Zbl, so sídlom: Mestečko 1, 020 52 Mestečko, IČO: 44 059 159, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 4 k stanovám
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Notárska zápisnica N 219/2022
Dátum doručenia: 03.10.2022
- úplné znenie Stanov
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Zápisnica z členskej schôdze z 27.9.2022
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť MOSBOZ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44434/R-Zbl, so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 438/116, 911 01 Trenčín, IČO: 54 955 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť Motivart s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33352/R-Zbl, so sídlom: Okružná 1881/27, 972 51 Handlová, IČO: 50 396 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť MUDr. Hustá, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33482/R-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 397/73, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 50 461 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Nextsoft, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27456/R-Zbl, so sídlom: Lubina 126, 916 12 Lubina, IČO: 46 953 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.11.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Očná ambulancia Žácky s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43813/R-Zbl, so sídlom: Malinovského 21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 54 688 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.11.2022
- TSK - povolenie - ambulancia
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť OMEGGA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31023/R-Zbl, so sídlom: SNP 4507/472, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 897 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť PD Potvorice s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42987/R-Zbl, so sídlom: Potvorice 199, 916 25 Potvorice, IČO: 54 268 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.11.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 29.11.2022

Spoločnosť P-H Corporate, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44466/R-Zbl, so sídlom: Mostná 33/1, 972 51 Handlová, IČO: 54 999 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť PROFI Beta s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44500/R-Zbl, so sídlom: Skačany 124, 958 53 Skačany, IČO: 55 050 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť Roen Est, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11740/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 310 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť RVA Elektro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33487/R-Zbl, so sídlom: Kollárova 1303/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 379 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť SAE - Automation, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3047/R-Zbl, so sídlom: Gorkého 32, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 630 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Sapphire agency, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35689/R-Zbl, so sídlom: Skačany 284, 958 53 Skačany, IČO: 51 227 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SCP Corporation, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40710/R-Zbl, so sídlom: Ondreja Plachého 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53 303 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10099/R-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov, IČO: 36 294 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť SLIMFAT, s.r.o. v konkurze, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15763/R-Zbl, so sídlom: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO: 36 345 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť StillRide s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44465/R-Zbl, so sídlom: Dolná štvrť 505/38, 907 01 Myjava, IČO: 55 013 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť SV Engineering, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28398/R-Zbl, so sídlom: Štefánikova 814, 020 01 Púchov, IČO: 47 192 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Svet nosenia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28753/R-Zbl, so sídlom: Ulica I. Vysočana 747/3A, 971 01 Prievidza, IČO: 47 387 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť TAMAKO, s.r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10852/R-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 301 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konečná správa
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Účtovná závierka
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť TECHNISCHES BÜRO HÖDL GMBH, o.z., reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 10602/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 52 145 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie zakladateľa
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť TMA energia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44430/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1267/90, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54 955 637, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť TOPAGRO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13230/R-Zbl, so sídlom: Ruskovce 197, 956 54 Ruskovce, IČO: 36 323 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť Účtovníctvo LENY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44464/R-Zbl, so sídlom: Dubodiel 448, 913 23 Dubodiel, IČO: 55 009 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť Zdravý svet s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24115/R-Zbl, so sídlom: Podvažie 228, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 46 060 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Listina pritomných spoločníkov
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Vyhlásenie o zmene splatenia zakladného imania
Dátum doručenia: 02.11.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 02.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1