Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012557
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť AAC Develop, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67837/L-Zbl, so sídlom: Oravská 4523/18A, 903 01 Senec, IČO: 50 909 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Alpia - lma, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77041/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 717 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Alpia Ima, s. r. 0. so si´dlom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO 53 717 015, zapi´sana´ v OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Ustanovenie konatel'a do funkcie alpia-lma.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Alpia - mta, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75297/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 194 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Alpia mta, s. r. o. so si´diom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO.pdf.asice
Dátum doručenia: 26.12.2022
- Ustanovenie konatela do funkcie alpia-mta.pdf.asice
Dátum doručenia: 26.12.2022

Spoločnosť BKSV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14122/L-Zbl, so sídlom: Čsl. armády 3/1697, 036 01 Martin, IČO: 36 410 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BOJKO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52971/L-Zbl, so sídlom: Horelica 328, 022 01 Čadca, IČO: 45 587 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 13/05/10 + výpis zo ŽR z 24/05/10 + vyhlásenie správcu vkladu + podpisový vzor - E. Juriš
Dátum doručenia: 24.05.2010

Spoločnosť BOJKO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52971/L-Zbl, so sídlom: Horelica 328, 022 01 Čadca, IČO: 45 587 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 24.05.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.05.2010
- Podpisový vzor: E.Juriš
Dátum doručenia: 24.05.2010

Spoločnosť Brutto SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70060/L-Zbl, so sídlom: Hlavná 30/142, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51 692 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- brutto-sk-s.r.o._rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť Bývanie RK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81162/L-Zbl, so sídlom: Jána Sladkého 1211/37, 034 01 Ružomberok, IČO: 55 167 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- osvedcenie o podpisovani konatela.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť C4P Advisors s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77109/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 53 726 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CP SERVIS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68310/L-Zbl, so sídlom: Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 50 990 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- cp servis sz2.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz3.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz4.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz5.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz 6.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz7.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz8.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017
- cp servis sz9.zep
Dátum doručenia: 14.07.2017

Spoločnosť CPI Retails ROSA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67885/L-Zbl, so sídlom: Mostová 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 48 263 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 20221116_CPI Retails ROSA_decision of sole shareholder_ S+EN_2022_11_16_2023_01_04.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- 20221116_CPI Retails ROSA_decision of sole shareholder_Purchaser_S+EN_2022_12_29_2022_12_29.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- 20221116_CPI Retails ROSA_PoA_HKV_ORSR_S+EN_2022_11_16_2022_12_27_2022_12_29.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- 20230111_ORSR_CPI Retails ROSA.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť DentSmile s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80817/L-Zbl, so sídlom: Divina 589, 013 31 Divina, IČO: 55 034 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica MVZ_DentSmile.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- DentSmile_zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť DORSS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56307/L-Zbl, so sídlom: Zákamenné 1327, 029 56 Zákamenné, IČO: 46 581 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Esmapro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81111/L-Zbl, so sídlom: Daniela Dlabača 769/21, 010 01 Žilina, IČO: 55 127 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Stanovy, ak boli prijaté.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Stanovy, ak boli prijaté.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Stanovy, ak boli prijaté.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Stanovy, ak boli prijaté.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť FnN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79767/L-Zbl, so sídlom: Hurbanova 3808/18, 036 01 Martin, IČO: 54 620 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- FnN,_s._r._o.__-_Osvedcenie_o_zivnostenskom_opravneni_-_05.01.2023_11_43_19_-_05.01.2023_11_43_35.asice
Dátum doručenia: 07.01.2023
- Zápisnica z VZ (rozhod. jed. spol.), FnN, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 07.01.2023

Spoločnosť FRAMI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13842/L-Zbl, so sídlom: Biely Potok 74, 034 03 Ružomberok, IČO: 36 408 069, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť FreeTech services, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52156/L-Zbl, so sídlom: Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 299 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Bacurova podpis.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Freetech mvz.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť GOLD SERVICE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53109/L-Zbl, so sídlom: Republiky 1049/16, 010 01 Žilina, IČO: 45 625 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 10.06.2010 + výpis zo ŽR z 15.06.2010 + podpisový vzor M. Kollárik
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010
Dátum doručenia: 30.11.2011
- Rozhodnutie spoločníka z 20.11.2012
Dátum doručenia: 22.11.2012

Spoločnosť GOLD SERVICE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53109/L-Zbl, so sídlom: Republiky 1049/16, 010 01 Žilina, IČO: 45 625 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 15/6/2010
Dátum doručenia: 16.06.2010
- podpisový vzor M. Kollárik
Dátum doručenia: 16.06.2010

Spoločnosť GÜDE Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12001/L-Zbl, so sídlom: K sihoti 324/2, 033 01 Podtureň - Roveň, IČO: 36 389 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť HELIM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68015/L-Zbl, so sídlom: Laziny 618/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 949 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť HERN PROPERTY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69034/L-Zbl, so sídlom: Kliňanská 564, 029 01 Námestovo, IČO: 51 257 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy_vzor_HERN PROPERTY.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Rozhodnutie HERN PROPERTY.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť IBRP, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10975/L-Zbl, so sídlom: J. Ťatliaka 1784/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 842 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- odpis notárskej zápisnice.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- STANOVY.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- podpisový vzor člena predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť IZOLÁCIE P-M s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69701/L-Zbl, so sídlom: Kvetná 1146/1, 029 44 Rabča, IČO: 51 473 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť J&L Property, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75857/L-Zbl, so sídlom: SNP 130/62, 022 04 Čadca, IČO: 53 391 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Jakub Grigar, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81138/L-Zbl, so sídlom: Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 55 109 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť Ján MACEK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51382/L-Zbl, so sídlom: Bysterecká 3102/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 766 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť JMT Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52967/L-Zbl, so sídlom: Východná 503, 032 32 Východná, IČO: 45 571 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 06/05/10 + vyhlásenie správcu vkladu + podpisový vzor - Ing. J. Gajdoš
Dátum doručenia: 21.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 18.03.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + vyhlásenie konateľa z 11/02/12
Dátum doručenia: 22.02.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + vyhlásenie konateľa z 23/03/13
Dátum doručenia: 27.03.2013
- Dodatok č. 1 k ZL z 03/02/14 + rozhodnutie jediného spoločníka z 03/02/14
Dátum doručenia: 03.02.2014
- Zakladateľská listina z 22/05/15 + dodatok č. 1 k ZL + rozhodnutie jediného spoločníka z 22/05/15 + podpisový vzor - Ing. T. Gajdoš
Dátum doručenia: 29.05.2015

Spoločnosť JMT Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52967/L-Zbl, so sídlom: Východná 503, 032 32 Východná, IČO: 45 571 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.05.2010
- Podpisový vzor: Ing.J.Gajdoš
Dátum doručenia: 21.05.2010
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3/2/2014
Dátum doručenia: 03.02.2014
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22/5/2015
Dátum doručenia: 29.05.2015
- podpisový vzor T. Gajdoš
Dátum doručenia: 29.05.2015
- dodatok č. 1 zo dňa 22/5/2015
Dátum doručenia: 29.05.2015

Spoločnosť K.R.D. Company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72823/L-Zbl, so sídlom: U Kľukov 240, 023 11 Zákopčie, IČO: 52 555 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.07.2019

Spoločnosť KALOT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76594/L-Zbl, so sídlom: Ipeľská 7B, 010 01 Žilina, IČO: 53 225 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť KIMOT, s. r. o., v likvidácií, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74500/L-Zbl, so sídlom: Ľudovíta Štúra 719/9, 029 01 Námestovo, IČO: 53 030 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- KIMOT s.r.o., v likvida´cii´_zoznam prihlasenych pohladavok.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- KIMOT_zoznam majetku_likvidacia.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Kovo-CA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81176/L-Zbl, so sídlom: Raková 554, 023 51 Raková, IČO: 55 132 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť KYDOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3569/L-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2625, 022 01 Čadca, IČO: 36 008 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jednine´ho spolocˇni´ka - KYDOS.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Su´hlas s menovani´m a podpisovy´ vzor konatelˇov KYDOS.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť LABKAZOO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78368/L-Zbl, so sídlom: Karola Františka Palmu 1768/45, 034 01 Ružomberok, IČO: 54 191 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LB stavby s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73074/L-Zbl, so sídlom: Štefánikova 266/19, 029 01 Námestovo, IČO: 52 627 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LEAN EU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52974/L-Zbl, so sídlom: Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45 564 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 03/05/10 + výpis zo ŽR z 10/05/10 + podpisový vzor - L. Detková, R. Detko + vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 18.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 30/06/11
Dátum doručenia: 15.07.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + zápisnica z VZ z 30/06/12
Dátum doručenia: 30.07.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + zápisnica z VZ z 30/06/13
Dátum doručenia: 30.07.2013

Spoločnosť LEAN EU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52974/L-Zbl, so sídlom: Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45 564 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 10/5/2010
Dátum doručenia: 18.05.2010
- podpisový vzor L. Detková, R. Detko
Dátum doručenia: 18.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.05.2010

Spoločnosť LIBRECUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71484/L-Zbl, so sídlom: Dubová 3275/4, 010 07 Žilina, IČO: 52 160 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MADO plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53086/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 45 623 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocníka z 9/7/18
Dátum doručenia: 02.08.2018

Spoločnosť Martimex - holding, akciová spoločnosť, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10156/L-Zbl, so sídlom: Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36 384 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notarska zapisnica 15.12.2022.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Zapisnica Predstavenstvo M-holding 09.01.2023.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Zapisnica DR M-holding 09.01.2023.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť MAXIMAT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52377/L-Zbl, so sídlom: Nezbudská Lúčka 70, 013 24 Nezbudská Lúčka, IČO: 45 397 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť MEGASHOP SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53106/L-Zbl, so sídlom: Dlhá 85, 010 09 Žilina, IČO: 45 606 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 26.05.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + podpisový vzor Mgr. M. Hurík
Dátum doručenia: 10.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + zápis o schválení UZ z 30.06.2010
Dátum doručenia: 24.01.2013
- Účtovná závierka r. 2011 + zápis o schválení účt. závierky z 30.06.2012
Dátum doručenia: 02.07.2013
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2013 + zápis o schválení účt. závierky z 30.06.2013
Dátum doručenia: 18.10.2013

Spoločnosť MEGASHOP SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53106/L-Zbl, so sídlom: Dlhá 85, 010 09 Žilina, IČO: 45 606 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor M. Hurík
Dátum doručenia: 10.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.06.2010
- účtovná závierka za rok 2010+zápis o schválení UZ
Dátum doručenia: 24.01.2013

Spoločnosť MeggieF s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76483/L-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 219, 029 01 Námestovo, IČO: 53 579 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť M-House Development, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53105/L-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 616 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 01.06.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 07.06.2010 + podpisový vzor M. Križianová
Dátum doručenia: 10.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010
Dátum doručenia: 21.03.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011
Dátum doručenia: 22.02.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012
Dátum doručenia: 28.02.2013
- Úplné znenie zakladateľskej listiny z 08.02.2013 + rozhodnutie jediného spoločníka z 08.02.2013 + osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 26.02.2013 + podpisový vzor B. Gábriš
Dátum doručenia: 27.02.2013
- Úplné znenie zakladateľskej listiny z 01.07.2015 +rozhodnutie jediného spoločníka z 01.07.2015 + podpisový vzor K.H.Kubáňová
Dátum doručenia: 03.08.2015

Spoločnosť M-House Development, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53105/L-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 616 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 7/6/2010
Dátum doručenia: 10.06.2010
- podpisový vzor M. Križianová
Dátum doručenia: 10.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.06.2010
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8/2/2013
Dátum doručenia: 27.02.2013
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 26/2/2013
Dátum doručenia: 27.02.2013
- podpisový vzor B. Gábriš
Dátum doručenia: 27.02.2013
- Rozhodnutie spoločníka z 1/7/15
Dátum doručenia: 03.08.2015
- Podpisový vzor: K.H.Kubáňová
Dátum doručenia: 03.08.2015

Spoločnosť Michalovce Property Development, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10522/L-Zbl, so sídlom: Mostová 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 793 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 20221116_Michalovce PD_decision of sole shareholder_Purchaser_S+EN_2022_12_29_2022_12_29.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- 20221116_Michalovce PD_PoA_HKV_ORSR_S+EN_2022_11_16_2022_12_27_2022_12_29.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť MZ-BETA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10503/L-Zbl, so sídlom: Československej armády 6226/3, 036 01 Martin, IČO: 36 437 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notarska_zapisnica_zo_dna_22.12.2022.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Stanovy_akciovej_spolocnosti_MZ-BETA,_a.s._zo_dna_22.12.2022.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť NEXNET SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19234/L-Zbl, so sídlom: Železničná 1019/31, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36 806 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ODEKO RD 5 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81175/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 55 162 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- ODEKO RD 5 s.r.o. - Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie konateľa Ing. Jaroslav Uhrin.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- ODEKO RD 5 s.r.o. - Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie konateľa Ing. Peter Bodo.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť ORAVA SKIPARK, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10675/L-Zbl, so sídlom: Oravský Podzámok 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 44 716 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ - ORAVA SKIPARK - listina prítomných + pozvánka.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Súhlasy s menovaním do f. predstavenstva OSP.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť pd-detail s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69835/L-Zbl, so sídlom: Východná 361, 032 32 Východná, IČO: 51 646 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PK-Building, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74180/L-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca, IČO: 52 939 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Sken_20221220 (3).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť PM Garant, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53108/L-Zbl, so sídlom: Jilemnického 774/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 623 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 08.06.2010 + vyhlásenie správcu vkladov + osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 10.06.2010 + podpisový vzor P. Miksa
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k Úz 2011 + zápisnica z VZ z 12.06.2012
Dátum doručenia: 31.07.2012

Spoločnosť PM Garant, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53108/L-Zbl, so sídlom: Jilemnického 774/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 623 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Podpisový vzor: P.Miksa
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.06.2010

Spoločnosť Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 149/L-Zbl, so sídlom: Palárikova 1761, 022 01 Čadca, IČO: 00 615 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska zmluva EXIT sro.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť PRESSLIFTS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71646/L-Zbl, so sídlom: Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo, IČO: 52 226 492, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PRESSLIFTS-DZ-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- PRESSLIFTS-osv.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Prima Stavebniny, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78525/L-Zbl, so sídlom: Nová ulica 4581/3C, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 54 231 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozh.jed.spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- UZ SZ_12.12.22.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť PROCAR, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10398/L-Zbl, so sídlom: Demänovská ul. 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 384 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PROSafe s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74924/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 53 093 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť RENECO, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56371/L-Zbl, so sídlom: Kmeťova 18, 038 61 Vrútky, IČO: 46 572 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť RUNO - SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52970/L-Zbl, so sídlom: J. Tombora 1076/5, 010 07 Žilina, IČO: 45 583 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina NZ 17391/2010 z 18/05/10 + výpis zo ŽR z 21/05/10 + prehlásenie správcu vkladu + podpisový vzor - J. Ďurneková
Dátum doručenia: 24.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 20/09/11
Dátum doručenia: 25.10.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + zápisnica z VZ z 20/07/12
Dátum doručenia: 24.04.2013
- Úplné znenie ZL z 20/05/13
Dátum doručenia: 14.06.2013

Spoločnosť RUNO - SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52970/L-Zbl, so sídlom: J. Tombora 1076/5, 010 07 Žilina, IČO: 45 583 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 24.05.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.05.2010
- Podpisový vzor: J.Ďurneková
Dátum doručenia: 24.05.2010

Spoločnosť Salera s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53107/L-Zbl, so sídlom: Moyzesova 4358/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 627 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 10.06.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 15.06.2010 + podpisový vzor Ing. P. Zábranský
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Účtovná závierka r. 2011 + rozhodnutie spoločníka z 25.02.2012
Dátum doručenia: 03.05.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + zápisnica z VZ z 15.02.2013
Dátum doručenia: 10.05.2013

Spoločnosť Salera s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53107/L-Zbl, so sídlom: Moyzesova 4358/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 627 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.06.2010
- Podpisový vzor: Ing.P.Zábranský
Dátum doručenia: 16.06.2010

Spoločnosť SAMHWA TECH, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64756/L-Zbl, so sídlom: Jozefa Lettricha 2013/4, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 48 123 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- pod. vzor.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- rozhodnutie jed. spol..asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť Santo group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52972/L-Zbl, so sídlom: Turčianske Kľačany 302, 038 61 Vrútky, IČO: 45 571 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + rozhodnutie jediného spoločníka z 30/06/11
Dátum doručenia: 01.08.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + rozhodnutie jediného spoločníka z 29/06/12
Dátum doručenia: 01.08.2012
- Úplné znenie ZL z 08/04/13 + rozhodnutie jediného spoločníka z 08/04/13 + výpis zo ŽR z 05/04/13 + podpisový vzor - P. Padyšák
Dátum doručenia: 09.04.2013

Spoločnosť Santo group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52972/L-Zbl, so sídlom: Turčianske Kľačany 302, 038 61 Vrútky, IČO: 45 571 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8/4/2013
Dátum doručenia: 09.04.2013
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 5/4/2013
Dátum doručenia: 09.04.2013
- podpisový vzor P. Padyšák
Dátum doručenia: 09.04.2013

Spoločnosť SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52976/L-Zbl, so sídlom: Fatranská ulica 1223, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 724 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 09/02/05
Dátum doručenia: 11.12.2012

Spoločnosť SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52976/L-Zbl, so sídlom: Fatranská ulica 1223, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 724 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 04/07/02 + rozhodnutia jediného spoločníka Nz 633/01 z 23/08/01, Nz6/02 z 08/01/02 a Nz 597/02 z 03/07/02 + podpisový vzor - S. Barinak, Mag. R. Angel
Dátum doručenia: 02.11.2004
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 09/02/05
Dátum doručenia: 23.02.2005
- Účtovná závierka r. 2004 + poznámky k ÚZ r. 2004
Dátum doručenia: 29.06.2005
- Účtovná závierka r. 2005 + poznámky k ÚZ r. 2005
Dátum doručenia: 29.06.2006
- Účtovná závierka r. 2006 + poznámky k ÚZ r. 2006
Dátum doručenia: 20.06.2007
- Úplné znenie ZL z 14/03/08 + rozhodnutie jediného spoločníka z 14/03/08
Dátum doručenia: 20.03.2008
- Účtovná závierka r. 2007 + poznámky k ÚZ r. 2007
Dátum doručenia: 12.06.2008
- Rozhodnutie o premene meny na € z 22/01/09
Dátum doručenia: 09.02.2009
- Úplné znenie ZL + rozhodnutie jediného spoločníka z 10/03/09
Dátum doručenia: 21.04.2009
- Účtovná závierka r. 2008 + poznámky k ÚZ r. 2008
Dátum doručenia: 25.05.2009
- Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009
Dátum doručenia: 22.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 26.07.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + SNA z 24/01/12
Dátum doručenia: 12.06.2012
- Účtovná závierka k 31/03/12 + poznámky k ÚZ k 31/03/12 + SNA z 16/04/12
Dátum doručenia: 12.06.2012
- Zakladateľská listina + rozhodnutie jediného spoločníka z 20/08/12 + podpisový vzor - Ing. B. Kovácsová + živnostenské oprávnenie z 03/09/12
Dátum doručenia: 14.09.2012
- Účtovná závierka k 31/03/13 + poznámky k ÚZ k 31/03/13
Dátum doručenia: 12.07.2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 09/09/13
Dátum doručenia: 27.09.2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 14/09/15 + podpisový vzor - Dipl.-Ing. M. Schuh
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 07/06/17 + podpisový vzor - P. Benešová
Dátum doručenia: 30.06.2017

Spoločnosť SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52976/L-Zbl, so sídlom: Fatranská ulica 1223, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 724 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- správa nezávislého audítora k 31.3.2012
Dátum doručenia: 12.06.2012
- správa nezávislého audítora 2011
Dátum doručenia: 12.06.2012
- podpisový vzor P. Benešová
Dátum doručenia: 30.06.2017
- Podpisový vzor - Stanislav Barinak.
Dátum doručenia: 02.11.2004
- Notárska zápisnica - 8. 1. 2002.
Dátum doručenia: 02.11.2004
- Podpisový vzor - Mag. Robert Angel.
Dátum doručenia: 02.11.2004
- Notárska zápisnica z 23. 8. 2001.
Dátum doručenia: 02.11.2004
- Notárska zápisnica z 3. 7. 2002.
Dátum doručenia: 02.11.2004
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 14.3.2008
Dátum doručenia: 20.03.2008
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 2.3.2009
Dátum doručenia: 21.04.2009
- Rozhodnutie spoločníka z 20/8/12+Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.09.2012
- Podpisový vzor: Ing.B.Kovácsová
Dátum doručenia: 14.09.2012
- Živnostenské oprávnenie z 3/9/12
Dátum doručenia: 14.09.2012
- podpisový vzor M. Schuh
Dátum doručenia: 23.09.2015

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76619/L-Zbl, so sídlom: Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin, IČO: 53 584 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 18.01.2023

Spoločnosť Spiš Invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14586/L-Zbl, so sídlom: Dolný val 70, 010 01 Žilina, IČO: 36 415 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Syntax Error s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75667/L-Zbl, so sídlom: Suvorovova 2683/30A, 010 01 Žilina, IČO: 53 332 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Technické služby, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2026/L-Zbl, so sídlom: Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 609 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spoločnika.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť Teplická lekáreň s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53060/L-Zbl, so sídlom: SNP 140/544, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 45 612 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- teplická listina prítomných na VZ.zep
Dátum doručenia: 05.06.2017
- teplická dodatok 2 k SZ.zep
Dátum doručenia: 05.06.2017
- teplická zápisnica z MVZ z 30/5/17.zep
Dátum doručenia: 05.06.2017

Spoločnosť ticket.international service, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52975/L-Zbl, so sídlom: Dolný Val 8545, 010 01 Žilina, IČO: 45 581 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 17/05/10 + výpis zo ŽR z 18/05/10 + podpisový vzor - Z. Majtánová + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.05.2010
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 08.08.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 26.08.2013

Spoločnosť ticket.international service, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52975/L-Zbl, so sídlom: Dolný Val 8545, 010 01 Žilina, IČO: 45 581 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 18/5/2010
Dátum doručenia: 18.05.2010
- podpisový vzor Z. Majtánová
Dátum doručenia: 18.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.05.2010

Spoločnosť Tip Market, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52977/L-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 102/20, 036 01 Martin, IČO: 45 586 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 13/05/10 + vyhlásenie správcu vkladu + podpisový vzor - J. Poláček
Dátum doručenia: 21.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 24.06.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 18.07.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 25.09.2013

Spoločnosť Tip Market, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52977/L-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 102/20, 036 01 Martin, IČO: 45 586 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.05.2010
- Podpisový vzor: J.Poláček
Dátum doručenia: 21.05.2010

Spoločnosť TJR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71557/L-Zbl, so sídlom: Hlavná 43/59, 034 01 Liptovská Štiavnica, IČO: 52 134 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Tripleman, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14079/L-Zbl, so sídlom: Hrdinov SNP 11133/9G, 036 01 Martin, IČO: 36 410 365, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť TZB ProjektIng, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56144/L-Zbl, so sídlom: Štúrova 4330/31, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 526 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť UNIVERSA SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53110/L-Zbl, so sídlom: Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 617 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu z 07.06.2010 + osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 08.06.2010 + podpisový vzor Ing. D. Orgoník, Ing. K. Orgoníková
Dátum doručenia: 17.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k Úz 2010 + zápisnica z VZ z 30.06.2011
Dátum doručenia: 01.08.2011

Spoločnosť UNIVERSA SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53110/L-Zbl, so sídlom: Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 617 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie ŽR
Dátum doručenia: 17.06.2010
- Podpisový vzor: Ing.D.Ogroník, Ing.K.Ogroníková
Dátum doručenia: 17.06.2010

Spoločnosť URBÁRSKE DRUŽSTVO VITANOVÁ, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10017/L-Zbl, so sídlom: Vitanová 82 (Budova Obec. úradu), 027 12 Vitanová, IČO: 36 379 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť VM - Real Stav, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81174/L-Zbl, so sídlom: Mikšová 183, 014 01 Bytča, IČO: 55 172 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- VM podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť WEMOVE INVESTMENT, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10489/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 36 434 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára_zmena DR_WEMOVE_2022.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Zoe Fabrics, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52969/L-Zbl, so sídlom: Štefánikova 1522/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 578 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listiny z 07/05/10 + výpis zo ŽR z 19/05/10 + podpisový vzor - M. A. Mikulášová + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + rozhodnutie jediného spoločníka z 15/04/11
Dátum doručenia: 08.06.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + rozhodnutie jediného spoločníka z 16/04/12
Dátum doručenia: 13.07.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + rozhodnutie jediného spoločníka z 24/05/13
Dátum doručenia: 07.06.2013

Spoločnosť Zoe Fabrics, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52969/L-Zbl, so sídlom: Štefánikova 1522/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 578 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 19/5/2010
Dátum doručenia: 21.05.2010
- podpisový vzor M. A. Mikulášová
Dátum doručenia: 21.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.05.2010

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1