Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012556
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť ADORR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19266/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 97/53, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 730 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- rozhodnutie jedinej spoločníčky.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Advital s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55667/V-Zbl, so sídlom: Kapušianske Kľačany 44, 079 01 Kapušianske Kľačany, IČO: 55 113 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor - Ing. A. F..asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor - D. Š..asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť ATAMARA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50788/V-Zbl, so sídlom: Sklepárska 294/5A, 040 15 Košice - mestská časť Poľov, IČO: 53 547 446, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť A-TRIO, spoločenský servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14831/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 83, 040 11 Košice 2, IČO: 36 578 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BAP TRADING, s.r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4660/V-Zbl, so sídlom: Česká 521/44, 040 01 Košice, IČO: 31 690 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BarnyStav s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22104/V-Zbl, so sídlom: Trnava pri Laborci 103, 072 31 Trnava pri Laborci, IČO: 44 258 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica z VZ s prílohami č. 1 a 2.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Podpisový vzor a súhlas - Ing. Michal Barna.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Podpisový vzor a súhlas - Viera Barnová.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku - Ján Horňák st..asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku - Ján Horňák ml.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť BE-SOFT a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1073/V-Zbl, so sídlom: Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 191 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie KSK.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Notarska zapisnica N 308/2022.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Bez cukru s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55464/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 13, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 974 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť BKS tec s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25447/V-Zbl, so sídlom: Stavbárov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 472 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor Basanda ml..asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Dodatok č. 3.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Zápisnica z MVZ a Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť BLOQ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27594/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 147 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie z 19.12.2022.PDF.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápisnica z MVZ z 19.12.2022.PDF.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť BOGOTA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53498/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 418 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43749/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 19/11, 044 43 Budimír, IČO: 51 682 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka 01.12.2022.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť CASSOVIA GOLF & COUNTRY CLUB, s.r.o. „v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19447/V-Zbl, so sídlom: Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 746 924, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - 15.11.2022.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti s prílohami - 15.11.2022.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Podpisový vzor - Anna Juhásová - 15.11.2022.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica o úschove peňazí - 15.12.2022.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť CBR Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55653/V-Zbl, so sídlom: Dunajská 1638/3, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 111 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Cleaners E, s.r.o., v likvidácií, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39738/V-Zbl, so sídlom: Skladná 38, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 480 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o notárskej úschove peňazí - N 327/2022.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia + listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor likvidátora.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Cleaners F, s.r.o., v likvidácií, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39743/V-Zbl, so sídlom: Skladná 38, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 480 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor likvidátora.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia + listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zápisnica o notárskej úschove peňazí.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť CORDONA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55313/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 54 982 669, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Curly Brackets s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53081/V-Zbl, so sídlom: Komenského 1086/5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 288 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DasCorp s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55060/V-Zbl, so sídlom: Sečovská 240/8, 075 01 Plechotice, IČO: 54 902 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DECode s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52566/V-Zbl, so sídlom: Námestie L. Novomeského 1226/5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 123 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19421/V-Zbl, so sídlom: Pri salaši 2, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 36 474 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- zmena spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť DEMEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43115/V-Zbl, so sídlom: Moyzesova 36, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 318 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Detská ambulancia, MUDr. Mária Slugeňová, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49057/V-Zbl, so sídlom: Probstnerova 3, 054 01 Levoča, IČO: 53 094 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť DuVylEx s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55597/V-Zbl, so sídlom: Slovenskej jednoty 82/13, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 55 091 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť EFPE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34138/V-Zbl, so sídlom: Kostolná 510/15, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 47 505 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Elo Eli Ali s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55591/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 003 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- vyhlasenie spravcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- dodatok k ZL.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť ENFORS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54942/V-Zbl, so sídlom: Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 846 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť ESS Servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30344/V-Zbl, so sídlom: Zborovská 4, 040 01 Košice, IČO: 46 759 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodutie.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- vyhlasenie a podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť EUROCOMPRO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19627/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 761 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť EXCLUZIV SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35892/V-Zbl, so sídlom: Poráč 65, 053 23 Poráč, IČO: 47 774 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EXCOP s.r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11064/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 192 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EXPO-CREDIT Košice SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20170/V-Zbl, so sídlom: Mlynárska 16, 040 01 Košice, IČO: 36 813 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Expotech s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31598/V-Zbl, so sídlom: Madridská 2, 040 13 Košice-Ťahanovce, IČO: 47 000 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ - zmena č. 1.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor - Ing. Suržin.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Farma Harakovce s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55636/V-Zbl, so sídlom: Jána Francisciho 1779/46, 054 01 Levoča, IČO: 55 093 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Dodatok č. 1 k ZL.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Úradný záznam OÚ Poprad.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť FARMPEMA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50971/V-Zbl, so sídlom: Fekišovce 35, 072 33 Fekišovce, IČO: 53 621 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť FedCargo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51720/V-Zbl, so sídlom: Nad Laborcom 1769/4, 071 01 Michalovce, IČO: 53 843 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka - podpísaný.pdf
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa - Fedorková - podpísaný.pdf
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa - Fedorko - podpísaný.pdf
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Vyhlásenie konateľa - podpísaný.pdf
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad - Trusa - podpísaný.pdf
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť FINEX 421 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20051/V-Zbl, so sídlom: Z. Fábryho 1248/47, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 801 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Flóra bar s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42901/V-Zbl, so sídlom: Pražská 6, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 51 263 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina prítomných spoločníkov na VZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť futt, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32090/V-Zbl, so sídlom: Odorín 208, 053 22 Odorín, IČO: 47 097 582, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GBHD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34105/V-Zbl, so sídlom: Okružná 3552, 071 01 Michalovce, IČO: 47 504 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina prítomných .asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Zmena SZ.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť GEOSPOL MICHALOVCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37381/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 4, 071 01 Michalovce, IČO: 48 166 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť GLAMOUR OF ANGELS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23504/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 14, 040 01 Košice, IČO: 44 705 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina prítomných spoločníkov z MVZ.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť GroupSolver, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38276/V-Zbl, so sídlom: Podunajská 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 084 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Helitechnics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50948/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 2441/45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53 609 492, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina .asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť HELLI 1 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53489/V-Zbl, so sídlom: Nižná Kamenica 209, 044 45 Nižná Kamenica, IČO: 54 415 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Osvedčenie o zápise - NBS.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť HEYMIX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27598/V-Zbl, so sídlom: Železiarenská 49/615, 040 15 Košice, IČO: 46 156 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina prítomných na VZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina o skončení funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť HOTEL Zvonárska s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47280/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 3, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 52 671 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť INVEA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29263/V-Zbl, so sídlom: Stierova 23 , 040 23 Košice, IČO: 46 532 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť iwi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54619/V-Zbl, so sídlom: Berlínska 2457/6, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 54 740 584, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Izolujeko, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55602/V-Zbl, so sídlom: Dénešova 43, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 100 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Jomostav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37562/V-Zbl, so sídlom: Brigádnická 8, 040 11 Košice, IČO: 48 213 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť JurAI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55655/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 1429/35, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 55 107 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť KAPA PINKY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55625/V-Zbl, so sídlom: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 102 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Vyhlasenie a podpisovy vzor .asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť KONEX MEDIK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6680/V-Zbl, so sídlom: Vozárova 3843/1A, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 31 713 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor Huscava.pdf.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Zapisnica MVZ + prezenčná listina.pdf.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Spoločenská zmluva .pdf.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť LEDOP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55391/V-Zbl, so sídlom: Alvinczyho 24, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 018 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť Lesopoľnohospodárske podielové družstvo Snina, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1431/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 47 254 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy - 08.12.2022.pdf.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu výročnej členskej schôdze.pdf.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva družstva.pdf.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť L-Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55562/V-Zbl, so sídlom: Hodkovce 80, 044 21 Hodkovce, IČO: 55 075 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor 1.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Life is Good s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37900/V-Zbl, so sídlom: Meteorová 1, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 48 310 379, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LOVE ITALY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55624/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 107 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- podpisový vzor konateľov spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť MAGA Elektro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34497/V-Zbl, so sídlom: Maurerova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 47 566 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina -úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť MB fair trade KE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55600/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 099 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť MC GROUP SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27911/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 22, 040 01 Košice, IČO: 46 232 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MDpharm 01 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52792/V-Zbl, so sídlom: Kmeťova 13, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 145 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Zuzana Pulkert.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Ivan Pulkert.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19915/V-Zbl, so sídlom: Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36 787 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie .asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť METROPAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55635/V-Zbl, so sídlom: Kysak 428, 044 81 Kysak, IČO: 55 117 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť MI - home, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31680/V-Zbl, so sídlom: Kovaľská 1, 040 15 Košice - Poľov, IČO: 47 028 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť MiMiB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34875/V-Zbl, so sídlom: č. d. 3, 072 04 Bánovce nad Ondavou, IČO: 47 611 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MOBIL EXPRESS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37982/V-Zbl, so sídlom: Ružínska 17, 040 10 Košice, IČO: 48 317 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť moto import s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45186/V-Zbl, so sídlom: Šafárikova 1, 048 01 Rožňava, IČO: 52 097 650, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmena a úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť MP-ATek s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55637/V-Zbl, so sídlom: Park mládeže 1, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 55 110 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť MP-KONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22186/V-Zbl, so sídlom: Helmecká 14/2, 076 16 Zemplínska Nová Ves, IČO: 44 274 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uplne znienie zakl listiny.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- rozhodnutie jedinej spolocnicky.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť NATWEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18753/V-Zbl, so sídlom: Československej armády 23, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 681 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť NS - R s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17846/V-Zbl, so sídlom: Škultétyho 1560/3, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 604 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť ONLINE OFFICE-SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55114/V-Zbl, so sídlom: Učňovská 576/10, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 54 888 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.zep
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť PEBA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12183/V-Zbl, so sídlom: Fibichova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 203 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PERZEO STEEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34683/V-Zbl, so sídlom: Odorín 2, 053 22 Odorín, IČO: 47 572 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Pestucci s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35766/V-Zbl, so sídlom: Nad Laborcom 1769/4, 071 01 Michalovce, IČO: 47 691 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť PETER KOUDELKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21175/V-Zbl, so sídlom: Gagarinovo nám. 6, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 43 965 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PMVSTAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15417/V-Zbl, so sídlom: Čaksová 26, 044 12 Nižný Klátov, IČO: 36 584 193, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť PV Solarsys, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22159/V-Zbl, so sídlom: Ruskov 415, 044 19 Ruskov, IČO: 44 294 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Qity s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15140/V-Zbl, so sídlom: Urbárska 39, 044 14 Čaňa, IČO: 36 581 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť RANON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23594/V-Zbl, so sídlom: Bruselská 11/2685, 040 13 Košice, IČO: 44 658 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť Raw material competence and training center s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51783/V-Zbl, so sídlom: Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 53 445 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť REFAL PLOŠINY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30053/V-Zbl, so sídlom: Člnková 2469/38, 040 01 Košice-Džungľa, IČO: 46 654 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Zápisnica z VZ podpísaná.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť REFLEX-BAU spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26339/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 45 844 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť RoKoS reality s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24983/V-Zbl, so sídlom: Ružová 2272/41, 048 01 Rožňava, IČO: 45 353 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valnej hromady.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Výpis NBS z registra finančných agentov.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť ROYAL Fashion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34084/V-Zbl, so sídlom: Štefana Moyzesa 2121/2, 071 01 Michalovce, IČO: 47 508 914, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živ. oprávnení .asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zakladateľská listina .asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomný vzor a súhlas konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Osvedčenie o živ. oprávnení.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť SE Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53990/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 550 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť SE Property s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53992/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 554 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť SEZ PLASET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1634/V-Zbl, so sídlom: Hornádska 1, Krompachy, IČO: 31 654 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Listina prítomných na VZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť sfg sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19940/V-Zbl, so sídlom: Pekinská 16, 040 13 Košice, IČO: 36 788 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SLOVPOL B, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8060/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 9, 053 42 Krompachy, IČO: 31 729 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SmartCity Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52304/V-Zbl, so sídlom: Povstania českého ľudu 738/7, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 53 509 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Vyhlasenie štatutárneho organu.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Vyhlasenie spolocnika o prevzati zavazku.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť SONA - FIN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31153/V-Zbl, so sídlom: Narcisová 410/5, 040 11 Košice-Západ, IČO: 46 918 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SONA PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17715/V-Zbl, so sídlom: Jilemnického 12, 040 01 Košice, IČO: 36 603 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SP Cousin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55640/V-Zbl, so sídlom: Stierova 1132/1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 113 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť Space studios s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49921/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53 317 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť STEMITO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55642/V-Zbl, so sídlom: Wurmova 1135/9, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 119 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor - Ing. M. M..asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Súhlas s menovaním za konateľa - Ing. M. M..asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor - Ing. Š. M..asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Súhlas s menovaním za konateľa - Ing. Š. M..asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť STEVRUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55598/V-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 25/40, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 090 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť STIMMUL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42596/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 2/1003, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 51 184 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť STOP DRINK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36426/V-Zbl, so sídlom: Železničná 662, 049 51 Brzotín, IČO: 47 937 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 5 SZ.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie VZ - vymenovanie konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie VZ - odvolanie konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť StraFin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55656/V-Zbl, so sídlom: Kukuričná 1155/4, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 55 119 204, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Sun Food s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46440/V-Zbl, so sídlom: Letná 32/27, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52 399 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť TAJBA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1043/V-Zbl, so sídlom: Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36 188 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z priebehu volieb člena DR voleného zamestnancami.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Súhlas so zvolením do funkcie člena DR - Ing. Šterbák.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Vyhlásenie predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť TENAR, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55344/V-Zbl, so sídlom: Horovova 222/57, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 31 672 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť TESTAS, j. s. a., v likvidácii, reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 28/V-Zbl, so sídlom: Garbiarska 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 330 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ - 27.09.2022.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Konečná správa likvidátora - 27.09.2022.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť TMM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55561/V-Zbl, so sídlom: Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 55 092 179, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- vyhlasenie a podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Toma autolak, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55626/V-Zbl, so sídlom: Na Rožku 358/18, 040 01 Košice - mestská časť Kavečany, IČO: 55 110 312, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť TV Clinic, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55601/V-Zbl, so sídlom: Košická 1182/54, 075 01 Trebišov, IČO: 55 099 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť VEA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21913/V-Zbl, so sídlom: Šafárikova trieda 17, 040 11 Košice, IČO: 44 178 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť VILA ZÁHRADA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31336/V-Zbl, so sídlom: Narcisová 410/5, 040 11 Košice-Západ, IČO: 46 943 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť WFG Technology, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36972/V-Zbl, so sídlom: Jazerná 1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 48 035 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť WMC NETWORK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47953/V-Zbl, so sídlom: Rešica 96, 044 73 Rešica, IČO: 52 746 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zmena SZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Listina prítomných z MVZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1