Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012555
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť AGRO-ŠULEK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26142/S-Zbl, so sídlom: Na Štepnici 354, 962 33 Budča, IČO: 47 604 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Aklan, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45252/S-Zbl, so sídlom: Vyšovec 23, 976 11 Selce, IČO: 55 093 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Rozhodnutie konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť AKORA 201, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45292/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno, IČO: 55 095 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť AKORA 202, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45304/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno, IČO: 55 095 887, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- vyhlásenie konateľa – podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť AKORA 203, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45287/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno, IČO: 55 096 107, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- akora203_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť AKORA 205, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45296/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno, IČO: 55 096 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- vyhlásenie konateľa – podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť ALFA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6530/S-Zbl, so sídlom: Dolná 27, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 042 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť B.B.Metals Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17450/S-Zbl, so sídlom: Krtíšska cesta 670, 990 06 Želovce, IČO: 45 318 026, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Suhlas konatel + podpisový vzor
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Zapisnica z VZ
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Bistro Soho BB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35415/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 010 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BP SNP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44230/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 716 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.12.2022
- osvedčenie o živnotenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.07.2022

Spoločnosť Brook Partners Law Firm, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43204/S-Zbl, so sídlom: Skalná 11, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 481 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie Zakladatelska_listina_21.12.2022
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Rozhodnutie jedinej spolocnicky
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť BW factoring, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6748/S-Zbl, so sídlom: Krivánska 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 044 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.10.2003
- SZ
Dátum doručenia: 21.10.2003

Spoločnosť DAYMONT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2434/S-Zbl, so sídlom: Družby 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 621 996, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DDD Rent s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45294/S-Zbl, so sídlom: Námestie republiky 1991/10, 984 01 Lučenec, IČO: 55 107 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť DVENS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4861/S-Zbl, so sídlom: Malachovská cesta 73, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- DVENS_RJS.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- DVENS_Zivnosti.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- DVENS_Podpisový vzor_konatel.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- DVENS_Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť FINTAX SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32137/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen, IČO: 50 923 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Garin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40790/S-Zbl, so sídlom: Limbová 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 53 620 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GAZDOVSKÝ TRH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25880/S-Zbl, so sídlom: Družby 35, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47 575 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Gelos s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34390/S-Zbl, so sídlom: Petra Jilemnického 723/2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 51 728 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GUKOTEX - PRIVAT spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1681/S-Zbl, so sídlom: Družby 35, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 31 599 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Haneks s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42236/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 145 449, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Hes Co. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40471/S-Zbl, so sídlom: Družby 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 543 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2022
- rozhodnutie jedineho spolocnika
Dátum doručenia: 02.12.2022
- zakladataleska listina
Dátum doručenia: 02.12.2022

Spoločnosť HEVERO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41205/S-Zbl, so sídlom: M. Benku 1376/1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 53 753 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 09.12.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť HK mont, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44795/S-Zbl, so sídlom: Trnavská 3338, 900 27 Bernolákovo, IČO: 54 954 126, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rma170_3_osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- rmA170_2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- rmA170_3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- rmA170_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť J&G technics s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45282/S-Zbl, so sídlom: Stará Huta 57, 962 25 Stará Huta, IČO: 55 093 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.12.2022

Spoločnosť KARIS Trade 17, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45297/S-Zbl, so sídlom: Nám. gen. M. R. Štefánika 22/27, 977 01 Brezno, IČO: 54 950 180, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť KARIS Trade 19, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45283/S-Zbl, so sídlom: Nám. gen. M. R. Štefánika 22/27, 977 01 Brezno, IČO: 54 950 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť KARIS Trade 20, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45295/S-Zbl, so sídlom: Nám. gen. M. R. Štefánika 22/27, 977 01 Brezno, IČO: 54 950 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisovy_vzor_konatela.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Lekáreň Helios spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11488/S-Zbl, so sídlom: Dolná 3, 969 00 Banská Štiavnica, IČO: 36 647 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Lupino s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45286/S-Zbl, so sídlom: Tulská 5306/85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 117 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- lup7_vyhlásenie konateľa-podpis vzor.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť MaBenk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18397/S-Zbl, so sídlom: Trnavá Hora 161, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45 573 077, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový_vzor
Dátum doručenia: 10.12.2022
- prezenčná_listina_MaBenk.asice
Dátum doručenia: 10.12.2022
- rozhodnutie_jediného_spoločníka_MaBenk.asice
Dátum doručenia: 10.12.2022
- spoločenská_zmluva_úplné_znenie_MaBenk.asice
Dátum doručenia: 10.12.2022

Spoločnosť Materia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10391/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 637 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Medied, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27447/S-Zbl, so sídlom: Železničná 702/6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 960 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor a súhlas.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Zakladat.listina Medied,s.r.o..asice
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť Menihitex s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45026/S-Zbl, so sídlom: Nezábudková 10181/19, 960 01 Zvolen, IČO: 55 032 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Midget Factory, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32124/S-Zbl, so sídlom: Novozámocká 3210/19, 960 01 Zvolen, IČO: 50 918 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Milanská spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26649/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 17, 960 01 Zvolen, IČO: 47 620 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom podnikaní naí .asice
Dátum doručenia: 14.05.2021
- rozhodnutie_2022-12-28 12-45_.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť mlsnacava, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41630/S-Zbl, so sídlom: Robotnícka 755/19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 899 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MNSP Stavby a rekonštrukcie s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45392/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 1601/23, 962 05 Hriňová, IČO: 55 086 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť MOTOSHOP Žubor, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13760/S-Zbl, so sídlom: Kostiviarska 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 847 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť NELS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45205/S-Zbl, so sídlom: Smolenická 2982/16, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 55 082 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.11.2022
- akora198_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.11.2022
- rmA198_2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- rmA198_3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- rmA198_7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť Neuman Aluminium Industries s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28136/S-Zbl, so sídlom: Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica, IČO: 48 163 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25997/S-Zbl, so sídlom: Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica, IČO: 47 605 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť NKFelektrotechnik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44461/S-Zbl, so sídlom: Kľakovská ulica 880/13, 966 81 Žarnovica, IČO: 54 817 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.08.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.08.2022

Spoločnosť One To One, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27589/S-Zbl, so sídlom: Trieda Hradca Králové 5315/35, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 000 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok c. 1 k Zakladatelskej listine.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť PARANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30615/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 475 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PELLON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44273/S-Zbl, so sídlom: Za lesami 439/21, 985 26 Málinec, IČO: 54 758 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.07.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.07.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.07.2022
- PELLON_Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.07.2022
- podpis. vzor konatela PELLON.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- zapisnica PELLON.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť PJ-Automation s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45293/S-Zbl, so sídlom: Gorkého 762/12, 962 31 Sliač, IČO: 55 100 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť PL-YB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24603/S-Zbl, so sídlom: Staré Hory 76, 976 02 Staré Hory, IČO: 47 341 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Zakladatelska listina spolocnosti
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.07.2013
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 18.07.2013
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum doručenia: 18.07.2013
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 18.07.2013

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo T o m á š o v c e, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 295/S-Zbl, so sídlom: 985 56 Tomášovce, IČO: 00 196 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica z clenskej schodze.zep
Dátum doručenia: 29.10.2019
- podpisovy vzor_Reka Vilagi.zep
Dátum doručenia: 29.10.2019
- zápisnica
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť RECEPT Zvolen s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9880/S-Zbl, so sídlom: Dolná 27, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 632 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť REMOX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28446/S-Zbl, so sídlom: Malachovská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 248 258, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 13.01.2023
- uplne znenie SZ
Dátum doručenia: 23.12.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 28.12.2020
- zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 28.12.2020
- zápisnica z Vz nástupníckej spoločnosti
Dátum doručenia: 28.12.2020
- zápisnica z VZ zanikajúcej spoločnosti
Dátum doručenia: 28.12.2020
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 19.01.2019
- Zápisnica z Valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 19.01.2019

Spoločnosť Rentapp s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45281/S-Zbl, so sídlom: Nálepkova 1191/20, 977 01 Brezno, IČO: 55 113 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- podpis vzor 2x.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Roľnícka spoločnosť, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 152/S-Zbl, so sídlom: Bottovo 154, 980 41 Bottovo, IČO: 31 580 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Pozvánka VZ Roľnícka spol. Bottovo, a. s..asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Prezenčná listina z VZ Roľnícka spol. Bottovo, a. s..asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Zápisnica z voľby podpredsedu Roľnícka spol. Bottovo, a. s..asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Podpisová vzor Váně, Roľnícka spol. Bottovo, a. s..asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Zápisnica z voľby člena DR, Roľnícka spol. Bottovo, a. s..asice
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť Roľnícke družstvo Látky, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 303/S-Zbl, so sídlom: Látky 130, 985 45 Látky, IČO: 00 223 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- STANOVY
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Zapisnica, 28.10.2022
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť SK restauro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45303/S-Zbl, so sídlom: Skubínska cesta 3227 /94, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 55 094 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Osvedčenie na špecializáciu
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť SSML s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45177/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 943 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť STACOMB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15787/S-Zbl, so sídlom: Robotnícka 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 534 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Stašová a syn, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32205/S-Zbl, so sídlom: Robotnícka 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 935 330, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť STAVEKO BB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39107/S-Zbl, so sídlom: Poľná 6201/91, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53 134 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť TECHNOTRADE REAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15968/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 151, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 590 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24860/S-Zbl, so sídlom: Š. Moyzesa 3367/56, 960 01 Zvolen, IČO: 47 400 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 19.02.2020
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 19.02.2020
- Uplne znenie.asice
Dátum doručenia: 19.02.2020
- Osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 19.02.2020
- HRAVOSTAV_MVZ.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.12.2022
- zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2022
- potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 14.12.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť TOP-REAL MH s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45284/S-Zbl, so sídlom: Boľkovce 164, 984 01 Boľkovce, IČO: 55 117 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Utabi, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45280/S-Zbl, so sídlom: Vyšovec 23, 976 11 Selce, IČO: 55 093 779, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Rozhodnutie konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť VELAR TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44292/S-Zbl, so sídlom: Nám. Kossútha 3087/1 vchod č.104, 945 01 Komárno, IČO: 54 596 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Odstupenie_konatela.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisovy_vzor_konatela.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Zakladatelska_listina.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1