Obchodný vestník 15/2023 Zbierka listín Deň vydania: 23.01.2023
R012554
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť #VCM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124977/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 269 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť 17 november, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127390/B-Zbl, so sídlom: Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 630 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť 1ekom s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64156/B-Zbl, so sídlom: Dúhová 96A, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 45 471 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť 2fin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135075/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 12188/5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 229 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Príloha.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Príloha 2.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť 4Nesi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141500/B-Zbl, so sídlom: Osuského 32, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 653 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť A - STUDIO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9071/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 396 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc advokáta.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť A2K, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68173/B-Zbl, so sídlom: Malokarpatské nám. 8, 841 03 Bratislava, IČO: 45 885 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AAA Media, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70355/B-Zbl, so sídlom: Oravská 18A, 903 01 Senec, IČO: 46 015 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AAB Media, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112962/B-Zbl, so sídlom: Oravská 4523/18A, 903 01 Senec, IČO: 50 400 665, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AD20, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 149244/B-Zbl, so sídlom: Pribišova 12, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 53 355 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť AdaH Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50105/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 43 939 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ADEN LP SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95651/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 490 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asics
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ADOREX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14218/B-Zbl, so sídlom: Staviteľská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 712 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť AJKRIPET, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68580/B-Zbl, so sídlom: Popradská 71, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 45 873 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 12.2.2021
Dátum doručenia: 19.02.2021
- Osvedčenie o živnostenskom opravnení č.OU-BA-OZP1-2021/052315-2, zo dňa 17.2.2021
Dátum doručenia: 19.02.2021
- Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 12.2.2021
Dátum doručenia: 19.02.2021
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 26.2.2021
Dátum doručenia: 01.03.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka a zápisnica zo dňa 26.2.2021
Dátum doručenia: 01.03.2021
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 7.4.2021
Dátum doručenia: 14.04.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OU-BA-OZP1-2021/067339-2, zo dňa 8.4.2021
Dátum doručenia: 14.04.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti a zápisnica zo dňa 7.4.2021
Dátum doručenia: 14.04.2021
- Podpisový vzor konateľa - Martin Ilasz, zo dňa 16.8.2010
Dátum doručenia: 03.11.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 16.8.2010
Dátum doručenia: 03.11.2010
- Zakladateľská listina zo dňa 16.8.2010
Dátum doručenia: 03.11.2010
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 28.9.2010
Dátum doručenia: 03.11.2010

Spoločnosť AKKOL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134615/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 099 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor nového konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Pozvánka na VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina prítomných na VZ a Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Aktova s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141792/B-Zbl, so sídlom: Rovniankova 1659/4, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 640 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Alaska Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65793/B-Zbl, so sídlom: Stachanovská 8, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 583 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina zo dňa 18.5.2010
Dátum doručenia: 14.06.2010
- Živnostenské listy zo dňa 19.5.2010
Dátum doručenia: 14.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 18.5.2010
Dátum doručenia: 14.06.2010
- Podpisovy vzor konatela - Ing. Vladimír Strakota, zo dňa 18.5.2010
Dátum doručenia: 14.06.2010
- Uplne znenie zakladatelskej listiny zo dňa 23.9.2010
Dátum doručenia: 28.09.2010
- Podpisový vzor konateľa - Bohumil Bilík, zo dňa 23.9.2010
Dátum doručenia: 28.09.2010
- Rozhodnutie jedineho spolocnika o zmene v zakladazteľskej listine zo dňa 23.9.2010
Dátum doručenia: 28.09.2010
- Spoločenská zmluva zo dňa 17.7.2020
Dátum doručenia: 31.08.2020
- Podpisový vzor konateľa - Ilirjan Berisha, zo dňa 21.7.2020
Dátum doručenia: 31.08.2020
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2020
Dátum doručenia: 31.08.2020
- Spoločenská zmluva zo dňa 21.1.2022
Dátum doručenia: 28.01.2022
- Zápisnica - rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.1.2022
Dátum doručenia: 28.01.2022
- Podpisový vzor konateľa - Ing. Iveta Masiarčinová, zo dňa 21.1.2022
Dátum doručenia: 28.01.2022

Spoločnosť Aleksandr Egorov, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6908/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 359 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Algold s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139883/B-Zbl, so sídlom: Kovácsova 1652/95D, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, IČO: 52 595 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Ustanovenie konatela.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Alkara, v.o.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 1987/B-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 071 405, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Alkara, v.o.s._podpisovy vzor advisory_3.asice
Dátum doručenia: 02.06.2022
- Alkara, v.o.s._Podpisový vzor Consulting.asice
Dátum doručenia: 02.06.2022
- Alkara, v.o.s._Spoločenská zmluva_1.asice
Dátum doručenia: 02.06.2022
- Alkara, v.o.s._vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 02.06.2022
- Alkara, v.o.s._zápisnica z VZ_1_1.asice
Dátum doručenia: 02.06.2022
- Alkara, v.o.s._Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 20.06.2022
- Alkara, v.o.s._zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.06.2022

Spoločnosť All sense, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59177/B-Zbl, so sídlom: Neronetova 30, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 801 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ALMAX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33227/B-Zbl, so sídlom: Eugena Suchoňa 5222/35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 901 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Alora, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141089/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 650 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť AM Accounting Solution s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129399/B-Zbl, so sídlom: Ďatelinová 5530/2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 782 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116350/B-Zbl, so sídlom: Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 921 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Ammek Industries s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118561/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 550/19, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 799 193, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo advokátskej kancelárii.asice
Dátum doručenia: 18.09.2019

Spoločnosť AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 227/B-Zbl, so sídlom: Kúkoľova 1, 831 07 Bratislava, IČO: 00 895 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Amplifo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 103403/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 48 105 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť and-group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137227/B-Zbl, so sídlom: Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 344 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Anodius, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4156/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 787 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie Stanov spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Anthropos, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66955/B-Zbl, so sídlom: Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 45 689 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ARIDUS Technologies, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38607/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 257 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ARIDUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44382/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 733 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Art Tech Bros s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140850/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 618 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisovy vzor 1.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisovy vzor 2.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť ARZA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79583/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 546 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ASK Reality Sereď, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140477/B-Zbl, so sídlom: Stropkovská 3, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 631 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Astera group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141783/B-Zbl, so sídlom: Mamateyova 1586/10, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 637 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ATS plus a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4178/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 801 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Avanea, správ. spol., a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7021/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 618 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Stanovy.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti Adrian Vyčítal.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti Marian Boček.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť AVITAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101994/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 48 012 386, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Azuro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140238/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 310 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť B.B. CENTRUM, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22227/B-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 463/3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 793 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť BA2020 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 143967/B-Zbl, so sídlom: Ružová 2A, 903 01 Senec, IČO: 52 871 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BaK AUTO-MOTO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54046/B-Zbl, so sídlom: Chorvátska 64, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 44 318 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- VZ zapisnica - BaK AUTO-MOTO.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisovy vzor konatela - BaK AUTO-MOTO - Krcma.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisovy vzor konatela - BaK AUTO-MOTO - Niznansky.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť BAKYT unit SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140975/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 662 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BAPP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52273/B-Zbl, so sídlom: Kučišdorfská dolina 3623/697, 902 01 Pezinok, IČO: 44 161 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BAWAG Leasing s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50204/B-Zbl, so sídlom: Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 43 946 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Be Beyond s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48348/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 98/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 846 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6058/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- pm.asice
Dátum doručenia: 18.01.2023
- Úplné znenie stanov BC k 12.01.2023.asice
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť Benfit, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104626/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 48 199 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladny zoznam pohladavok 230117.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- zoznam majetku 230117.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť bh management s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88020/B-Zbl, so sídlom: Mierová 27, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 068 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Billion s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139410/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 544 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť BISON Investments, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 155141/B-Zbl, so sídlom: Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 034 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Blaguss Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22509/B-Zbl, so sídlom: Pribylinská 10, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 35 796 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka zo dňa 18.07. 2019.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť BLAHO-BYT, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15743/B-Zbl, so sídlom: Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava, IČO: 35 729 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 12.09.2012
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.9.2012
Dátum doručenia: 12.09.2012

Spoločnosť BlueWave Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140413/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 644 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť BRACKETS by TRIAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102727/B-Zbl, so sídlom: Brigádnícka 27, 841 10 Bratislava, IČO: 48 065 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Brady s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37640/B-Zbl, so sídlom: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35 955 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 07/2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BRC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112241/B-Zbl, so sídlom: Zámocká ul. 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 221 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BRERA COMPANY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139503/B-Zbl, so sídlom: Farebná 2, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 527 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť brieska s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 147670/B-Zbl, so sídlom: Romanova 1669/24, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 311 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť BS – EMS – Fitness k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 1885/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 17, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 653 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisový vzor Ucgul.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisový vzor Neumann.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť CARD - NET, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5340/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 155 902, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CARWASH - AUTOUMYVÁREŇ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56932/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava, IČO: 44 617 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CEE COLLECT Slovakia s. r. o. “v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68074/B-Zbl, so sídlom: Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 882 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť CEE Works, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52852/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 44 230 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia s notársky overeným podpisom predsedu VZ.asics
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor likvidátora s notársky overeným podpisom likvidátora.asics
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Cenisio s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130221/B-Zbl, so sídlom: Roľnícka 187, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 51 856 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť CIAO Reality spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53446/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35 818 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť CITY CENTER Bratislava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46633/B-Zbl, so sídlom: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 36 796 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť CITY CENTER PROJECT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46712/B-Zbl, so sídlom: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 36 798 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Close2Doors s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121325/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 682 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.09.2019

Spoločnosť CoffeeTech s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141725/B-Zbl, so sídlom: Šalviová 1016/9, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 642 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť COMPLETED s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55383/B-Zbl, so sídlom: Mierová 2/43 , 821 05 Bratislava, IČO: 44 459 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 03.02.2014
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 28.01.2014

Spoločnosť Corporacion Falconsa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141126/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 45 A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 644 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť COSTEX INVESTMENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46644/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 796 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Creative House s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141192/B-Zbl, so sídlom: Palisády 55, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 630 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť CS2 Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57598/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 44 688 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo .zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Plnomocenstvo - Navrkalová.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť CSS a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7177/B-Zbl, so sídlom: Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 528 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CVIKER CORE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140480/B-Zbl, so sídlom: Kozia 21, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 649 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť D.L.M. PLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18155/B-Zbl, so sídlom: Brančská 11, 851 05 Bratislava, IČO: 35 756 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Dallian, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42099/B-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 669 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DATANESS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97843/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 677 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DataSpin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140921/B-Zbl, so sídlom: Višňová 1928/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52 653 943, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (DataSpin, 76306).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť DBicon s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39772/B-Zbl, so sídlom: Hlboká cesta 1 , 811 05 Bratislava, IČO: 36 285 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 13.12.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.12.2019

Spoločnosť DC Promotion, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61997/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 316 856, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor_konateľ.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť DD SECURITY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 165006/B-Zbl, so sídlom: Spojovacia ulica 285/2, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 54 981 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie o udelení licencie
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť decoLED SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140386/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 279 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie vlaného zhomaždenia.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť DESIGN INTERIOR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61090/B-Zbl, so sídlom: Bartoňova 2, 811 03 Bratislava, IČO: 44 992 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc advokáta.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Detské centrum štvorlístok s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75052/B-Zbl, so sídlom: Domové role 61, 821 05 Bratislava, IČO: 46 296 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Devin Band s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55163/B-Zbl, so sídlom: Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 44 335 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť DEVS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 161660/B-Zbl, so sídlom: Zochova 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 580 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedcˇenie ZˇU´.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Vyhlasenie spravcu vkladov.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Suhlas s menovanim do funkcie a podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť D-Family s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136079/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 284 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DIMARPLAY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55525/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 23/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 478 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Diprog, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15775/B-Zbl, so sídlom: Námestie hraničiarov 13, 851 03 Bratislava, IČO: 35 730 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2012
Dátum doručenia: 12.09.2012
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2012
Dátum doručenia: 12.09.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.09.2012

Spoločnosť Divum, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63727/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 39, 821 09 Bratislava, IČO: 45 434 573, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť DJS Domy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110179/B-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 3211/19, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 214 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť DomIQ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128015/B-Zbl, so sídlom: Malé Leváre 851, 908 74 Malé Leváre, IČO: 51 680 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť DOM-REALÍT 3 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140847/B-Zbl, so sídlom: Rovniankova 1660/6, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 651 126, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisovy vzor p. Radovana Vargu.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť DONATIVO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134368/B-Zbl, so sídlom: Perličková 17, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 52 069 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť DUOFREE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82540/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 669 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť easybiz.sk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134168/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 132 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť EKOTRADE spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3608/B-Zbl, so sídlom: Hurbanovo námestie 9, 811 09 Bratislava, IČO: 31 333 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Elegance & Romance s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94981/B-Zbl, so sídlom: Belinského 1054/12, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 556 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL) (Elegance & Romance, 75682).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Eli Bro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141451/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 644 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť ELIXÍR Co., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17627/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 35 749 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Emerson Process Management, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9942/B-Zbl, so sídlom: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 31 406 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EMROK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26024/B-Zbl, so sídlom: Chrasťová 12411/23B, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 831 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ENEP a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4371/B-Zbl, so sídlom: Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 43 895 450, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EPSILON TAX, k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 516/B-Zbl, so sídlom: Palisády 59, 811 06 Bratislava, IČO: 35 854 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SPOLOCENSKA ZMLUVA E-TAX.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- PLNOMOCENSTVO E-TAX - MP Advisory.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť ERAMAX PROPERTIES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77648/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 46 460 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Erste Consulting, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101390/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 36 713 023, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Estate Invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126845/B-Zbl, so sídlom: Jarošova 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 449 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EUROQO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140412/B-Zbl, so sídlom: Račianska 26E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 629 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť EVAN spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 559/B-Zbl, so sídlom: Havelkova 16, 841 03 Bratislava, IČO: 17 053 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť EXACTE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83721/B-Zbl, so sídlom: Iljušinova 1042/12, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 806 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL) (Nanny, 75328).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Exim Trade Partner, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139964/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 565 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- rjs.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- rjs.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť FCC Bratislava, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27887/B-Zbl, so sídlom: Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 848 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Feel s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139778/B-Zbl, so sídlom: Hrachová 51, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 545 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Ferri Tours s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134898/B-Zbl, so sídlom: Oslobodenia 430, 908 72 Závod, IČO: 52 202 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť FIFO TRADE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74503/B-Zbl, so sídlom: Šášovská 2, 851 06 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 262 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť FIGLERO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137760/B-Zbl, so sídlom: Mierová 29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 434 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Finax, o.c.p., a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6713/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestká časť Ružinov, IČO: 51 306 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladu.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť FINDEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9646/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 403 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť FineApps s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99812/B-Zbl, so sídlom: Ulica Ernsta Wiesnera 6177/31, 901 01 Malacky, IČO: 47 810 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Finep Nové Pole a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4341/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 43 867 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť FINEP Premiére, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40445/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 488 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Finchinvest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52931/B-Zbl, so sídlom: Rudolfa Mocka 1C, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 858 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Osvedčenie o pravosti podpisu.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť FLORIL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71099/B-Zbl, so sídlom: Tri Vody I 1771, 900 45 Malinovo, IČO: 46 030 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZVZ predmety podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- vyhlasenie statutar.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- uplne znenie spolocenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 16.08.2019
- Zapisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- vyhlasenie spravcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť FTP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139489/B-Zbl, so sídlom: Mierovo 23, 930 41 Mierovo, IČO: 52 547 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť futureDOCTOR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141047/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 623 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konatelov.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť GamaMedia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140919/B-Zbl, so sídlom: Žehrianska 8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 644 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Gardia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129120/B-Zbl, so sídlom: Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava, IČO: 51 680 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Gefco Box Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138786/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 491 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130232/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 854 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GEFCO RAIL SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120186/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 900 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GEFCO SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32974/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 898 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GEFCO TRUCKS SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120140/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 900 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť General Land s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82346/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 46 733 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť General Partners, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40830/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 364 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Gentlemans World BA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141453/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 9B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 649 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Súhlas s vymenovaním a podpisový vzor_GA.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Súhlas s vymenovaním a podpisový vzor_PB.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Súhlas s vymenovaním a podpisový vzor_ZG.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Gentlemans World BL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140531/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 9B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 649 776, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť GfK Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 366/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 00 602 272, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť GIUSEPPE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 148274/B-Zbl, so sídlom: Meteorová 3236/1, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 320 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 14.10.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.10.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 14.10.2020
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 14.10.2020
- GIUSEPPE RJS.asice
Dátum doručenia: 16.05.2022

Spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83338/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 46 760 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Golemko, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142088/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 612 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 18.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 18.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 18.09.2019
- vyhlásenie konateľa .asice
Dátum doručenia: 18.09.2019

Spoločnosť GP SOLUTIONS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101614/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 21, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 975 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť GRADEUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14869/B-Zbl, so sídlom: Čsl. parašutistov 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 720 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Green Future s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140944/B-Zbl, so sídlom: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 650 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Greenfield Salad, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 146953/B-Zbl, so sídlom: Jakubov 560/30, 900 63 Jakubov, IČO: 53 225 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Podpisovy vzor konateľa - overený - na uloženie do zbierky listín OR.zep
Dátum doručenia: 12.08.2020
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 12.10.2020
- Úplné znenie zakladateľskej listiny 2020 - Greenfield Salad, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 12.10.2020

Spoločnosť Greg Hamm, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28611/B-Zbl, so sídlom: Kaplinská 5, 831 06 Bratislava, IČO: 35 855 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GREMA SERVIS SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158847/B-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 54 378 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 27.01.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 27.01.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.01.2022
- ustanovenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.01.2022
- Grema rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť GREMI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 157129/B-Zbl, so sídlom: Mierová 16274/181, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 117 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť GSYSTEM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71064/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 048 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť GYN URO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139116/B-Zbl, so sídlom: Mierová 27, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 483 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť H&B CENTRUM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131384/B-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 463/3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 945 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Happy kids s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81626/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 681 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva_ÚZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo spoločníka a konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť HEDRYX, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35244/B-Zbl, so sídlom: Mlynská 6001/23, 901 01 Malacky, IČO: 35 925 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rjs.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Helco s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140608/B-Zbl, so sídlom: Vazovova 20, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 625 796, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- dodatok k zakladatelskej listine.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 10.09.2019
- zivnostensky register osdvedcenie.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť HELVETICA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158174/B-Zbl, so sídlom: Slávičie údolie 7226/118, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 979 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Heneken Melts, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88802/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 43 907 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania MVZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina s podpisovým vzorom prokuristu.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť HEXAFLEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138304/B-Zbl, so sídlom: Mierová 29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 437 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť HITCOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31434/B-Zbl, so sídlom: Pieskovcová 15/6472, 841 07 Bratislava, IČO: 35 882 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zepx
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Hockey Event, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4215/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 36 820 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Hotel Elements Properties s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33767/B-Zbl, so sídlom: Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 906 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť HR2, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46795/B-Zbl, so sídlom: Panská 7 , 811 01 Bratislava, IČO: 36 800 708, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Huascaran Investment s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124387/B-Zbl, so sídlom: Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 236 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Humble Tour consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141259/B-Zbl, so sídlom: Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 649 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Hurican Europe, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66716/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 869 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť CHBS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141748/B-Zbl, so sídlom: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 650 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (CHBS, 74770).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Chempik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97895/B-Zbl, so sídlom: Trnavská 2298/61, 902 01 Pezinok, IČO: 47 703 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie spol.zmluvy.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zapisnica z Valneho Zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisovy vzor konatela Nina Agh.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Iaroslav Balog, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6886/B-Zbl, so sídlom: Opletalova 5722/10, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 096 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Idomeneo Invest a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7089/B-Zbl, so sídlom: Bojnická 20, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 957 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Igor Maksimović, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6850/B-Zbl, so sídlom: Javorová 1873/1a, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52 646 998, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť IKEA Industry Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63390/B-Zbl, so sídlom: Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO: 31 354 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia MVZ.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor prokuristu.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Ilias s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76802/B-Zbl, so sídlom: Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 46 395 512, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť IM4FOOD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128146/B-Zbl, so sídlom: Rybárska 635/30A, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 51 689 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Imbrolia Investments, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87840/B-Zbl, so sídlom: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 246 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť IMGS factory s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140029/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 407 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rjs.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť IMMAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15407/B-Zbl, so sídlom: Limbová 437/24, 900 91 Limbach, IČO: 35 726 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika dopl predmetov.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika vymaz predmetov.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- zivnostenske opravnenie.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- potvrdenie o ukonc podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019
- uplne znenie zaklad. listiny.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ImmoNova, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30866/B-Zbl, so sídlom: Štefana Králika 3, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 36 234 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zepx
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Inox B s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141400/B-Zbl, so sídlom: Cintorínska 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 644 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť InPro Real, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34700/B-Zbl, so sídlom: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 35 918 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Integra EMEA Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142518/B-Zbl, so sídlom: Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 676 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť INVESTBAU, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20690/B-Zbl, so sídlom: Štefana Králika 5/B, 841 08 Bratislava, IČO: 35 777 362, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zepx
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť IP Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47613/B-Zbl, so sídlom: Račianska 41 , 831 02 Bratislava, IČO: 36 824 585, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť IP TRADE Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34962/B-Zbl, so sídlom: Račianska 41, 831 02 Bratislava, IČO: 35 921 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť IRASTAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140922/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 643 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť IS Consulting, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141809/B-Zbl, so sídlom: Iľjušinova 1030/6, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 653 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť iVITO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97792/B-Zbl, so sídlom: Svetlá 7, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 701 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dna 9.1.2023.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Vyhlasenie statutarneho organu zo dna 9.1.2023.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Ivo Zálešák, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78705/B-Zbl, so sídlom: Šášovská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 46 511 954, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť IYI mobility s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141754/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 630 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť JANSA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80496/B-Zbl, so sídlom: Jiráskova 1002/10, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 606 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Jégeho Residential s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37664/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 956 232, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť JP Real Plus s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141362/B-Zbl, so sídlom: Radlinského 2804/36, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 617 688, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (JP Real Plus, 75058).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť JRM Consulting, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15701/B-Zbl, so sídlom: Koceľova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 35 729 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.11.2012
- úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 23.11.2012

Spoločnosť J-T, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80125/B-Zbl, so sídlom: Fialkové údolie 4637/3, 811 01 Bratislava - Staré mesto, IČO: 46 599 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Jurling s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112650/B-Zbl, so sídlom: Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 50 406 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť K&K Groups, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85106/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 893 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SPlnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Kansa, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141258/B-Zbl, so sídlom: Cintorínska 12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 643 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Katka Academy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94069/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 514 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť KEBEK SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15958/B-Zbl, so sídlom: Výhonská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 35 732 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.08.2012
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.08.2012

Spoločnosť KODA FOOD, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62384/B-Zbl, so sídlom: Lietavská 5 , 851 06 Bratislava, IČO: 45 282 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL) ( KODA FOOD, 75590).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Kontentino s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62190/B-Zbl, so sídlom: Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 45 302 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť KORNEKS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102776/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 065 943, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Kundrata holding s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141094/B-Zbl, so sídlom: Pajštúnska 3523/3A, 900 31 Stupava, IČO: 52 658 112, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Kvetinová pohotovosť - Snake Dojo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93710/B-Zbl, so sídlom: Mesačná 3241/1, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 450 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Kvetinová pohotovosť s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129164/B-Zbl, so sídlom: Mesačná 3241/1, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 757 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Land Tour s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99986/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 865 890, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Liliia Ruban, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6928/B-Zbl, so sídlom: Stavbárska 42, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 446 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Lime IT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151970/B-Zbl, so sídlom: Majerníkova 3565/1B, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 53 681 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LINEAR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 149469/B-Zbl, so sídlom: Turbínová 3528/13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 358 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LSource s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140305/B-Zbl, so sídlom: Novohorská 42, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 548 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť LUKACAR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 143335/B-Zbl, so sídlom: Ružinovská 44, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 849 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť M3X s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 115157/B-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 578 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Made by GG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137124/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 304 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uplne znenie Zakladatelskej Listiny.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MAHONEY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65603/B-Zbl, so sídlom: Rostovská 22, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 596 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MALÉ SRDIEČKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46275/B-Zbl, so sídlom: Prešovská 39, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 786 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica 1.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica 2.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MARCO ITALIANO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99195/B-Zbl, so sídlom: Tomašíková 3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 639 523, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 20221013_zapisnica_MVZ_MARCO_ITALIANO.asice
Dátum doručenia: 18.01.2023
- 20221215_uplne_znenie_zakladatelska_listina_MARCO_ITALIANO.asice
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť MARISHA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104516/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 184 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MARKO marketingová komunikácia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15023/B-Zbl, so sídlom: Jakabova 57, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 19.09.2012
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2012
Dátum doručenia: 19.09.2012
- Dodatok č. 1
Dátum doručenia: 19.09.2012

Spoločnosť Martin Ebringer s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140282/B-Zbl, so sídlom: Charkovská 13, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 595 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MAXA OM spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68632/B-Zbl, so sídlom: Kozia 615/24, 811 03 Bratislava, IČO: 45 907 803, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MEATBOX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 150994/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 611 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Mediamed, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57031/B-Zbl, so sídlom: Studenohorská 2093/89, 841 03 Bratislava, IČO: 44 618 042, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spolocenska zmluva.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MEDIOR 2 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140481/B-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín, IČO: 52 644 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť MEDUNION, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107668/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 062 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť METRO Bratislava a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1575/B-Zbl, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MHP East Europe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 117223/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 732 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 220623_MHP EE_Consolidated AoA_dual.asice
Dátum doručenia: 18.01.2023
- 220627_MHP EE_Resolution_Registered Capital Decrease_dual.asice
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť MIČEK A SPOL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118441/B-Zbl, so sídlom: Budovateľská 2509/7, 901 01 Malacky, IČO: 50 795 708, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Michal&Marko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141221/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 646 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (Michal&Marko, 76230).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MIJA production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129586/B-Zbl, so sídlom: Kadnárova 21, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 803 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm .zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MIL SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52986/B-Zbl, so sídlom: Františkánske námestie 3, 811 01 Bratislava, IČO: 44 240 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MindPower s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86245/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 937 650, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Miroslav Ruvidić, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6888/B-Zbl, so sídlom: Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 579 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť MoDeSim Software s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107542/B-Zbl, so sídlom: Ľubovníková 6959/65, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 50 036 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Modranský dom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45731/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 71, 900 01 Modra, IČO: 36 771 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť MoGoss s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141948/B-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 622 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 18.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 18.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 18.09.2019
- suhlas s menovanim a PV.zep
Dátum doručenia: 18.09.2019

Spoločnosť Moravia Wings s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 165579/B-Zbl, so sídlom: Michalská 372/9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 069 193, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 12.01.2023

Spoločnosť MOZAR Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57329/B-Zbl, so sídlom: Gajarská 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 44 662 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MR eko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133317/B-Zbl, so sídlom: Hrachová 16/B, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 072 924, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina prítomných na VZ.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa_Janošková.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- AA242_Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť MS Insurance s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50319/B-Zbl, so sídlom: Jozefská 12, 811 06 Bratislava, IČO: 36 856 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 28.1.2008
Dátum doručenia: 29.01.2008
- Podpisový vzor konateľa - Andrea Straková, zo dňa 28.1.2008
Dátum doručenia: 29.01.2008
- Rozhodnutie 22.1.2008
Dátum doručenia: 29.01.2008
- Zakladateľská listina zo dňa 21.1.2008
Dátum doručenia: 29.01.2008
- Uznesenie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2008
Dátum doručenia: 20.08.2008
- Živnostenské listy č. OŽP-A/2008/27873-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - zo dňa 20.6.2008
Dátum doručenia: 20.08.2008

Spoločnosť Mykhailo Kelemen, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 7050/B-Zbl, so sídlom: Kollárova 1/2133, 903 01 Senec, IČO: 52 388 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Mykhailo Palinkash, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6960/B-Zbl, so sídlom: Varšavská 825/22, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 430 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť najdipartnera.sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140736/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 3242/34, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 640 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť NASIETI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39110/B-Zbl, so sídlom: Karloveská 725/30, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 975 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM_KUV_NASIETI.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Next Form, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87290/B-Zbl, so sídlom: Priehradná 3, 821 07 Bratislava, IČO: 46 989 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- nove znenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- zápisnica .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť NextEra s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 144449/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 912 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Nice day SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121589/B-Zbl, so sídlom: Púpavová 677/14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 021 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Nina Menkynová s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106904/B-Zbl, so sídlom: Ďumbierska 3D, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 336 246, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2019 07 31 N. Menkyova Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- 2019 07 31 N. Menkyova Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť NTD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18346/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 758 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť nxs 01 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138199/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 482 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť nxs 03 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139892/B-Zbl, so sídlom: Roľnícka 157, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 52 613 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť NXS Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141084/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 649 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisovy vzor JUDr. Kacer.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor - JUDr. Kocan.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor - Mgr. Priesol.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Podpisový vzor - JUDr. Poliak .asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Octarine Invest a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6575/B-Zbl, so sídlom: Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50 847 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Odysea s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113638/B-Zbl, so sídlom: Hrobákova 32, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 469 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Ogmium, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93184/B-Zbl, so sídlom: Blagoevova 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 475 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť oknaVigo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141091/B-Zbl, so sídlom: Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 644 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť OmmE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110801/B-Zbl, so sídlom: Budovateľská 12, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50 280 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Omniks s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125067/B-Zbl, so sídlom: Jamnického 3019/6, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 259 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť OREA Consulting, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16881/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava - Staré mesto, IČO: 35 742 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ORIX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60702/B-Zbl, so sídlom: Astrová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 44 976 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť OTS spol. s r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15376/B-Zbl, so sídlom: Dolná 71/134, 900 01 Modra, IČO: 35 725 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.12.2012
- Dodatok č. 4 k Zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 03.12.2012
- Podpisový vzor Ján Dugovič
Dátum doručenia: 03.12.2012
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.12.2012

Spoločnosť OuuYee s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107765/B-Zbl, so sídlom: Strakova 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 041 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Oystray Aviation, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63362/B-Zbl, so sídlom: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 45 422 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť P.NADASKY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90857/B-Zbl, so sídlom: Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 335 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zapisnica Valneho Zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Pergola spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140988/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 620 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PEZINSKÉ KÚPALISKO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87979/B-Zbl, so sídlom: Bernolákova 47, 902 01 Pezinok, IČO: 47 061 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zepx
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zepx
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor konateľa.zepx
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Pine Residence Park s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120248/B-Zbl, so sídlom: Jablonové 84, 900 54 Jablonové, IČO: 50 876 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PLAJA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65154/B-Zbl, so sídlom: Moyzesova 42, 902 01 Pezinok, IČO: 45 542 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PlayGame s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139727/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 580 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (do obch. reg. a ZL) (PlayGame, 76149).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť playwork production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42049/B-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 5 , 831 02 Bratislava, IČO: 36 668 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica zo ZVZ z dňa 7.12.2018
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Po vetre s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 131040/B-Zbl, so sídlom: Teplická 5, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 841 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Pod Sitnom, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 149483/B-Zbl, so sídlom: Keltská 82, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, IČO: 36 776 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PORT Prešov, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70123/B-Zbl, so sídlom: Radlinského 34, 811 07 Bratislava, IČO: 44 016 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Precision for Medicine (SK), s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61595/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 45 288 623, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2bs (final)__Resolution of the Shareholder_15112022 (1).asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Suhlas_s_vymenovanim_funkcie_statutarneho_organu_obchodnej_spolocnosti (2).asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť PROCTOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82728/B-Zbl, so sídlom: Rostovská 22, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 745 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Prox Industry s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135308/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 757 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť PRUNUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15263/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 16464/74, 821 08 Bratislava, IČO: 35 724 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 12.10.2012
- živnostenský list
Dátum doručenia: 12.10.2012
- Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 12.10.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.10.2012

Spoločnosť Prysmian Kablo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2137/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 50B, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 30 841 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť PS STAVEBNINY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85816/B-Zbl, so sídlom: Letná 5, 831 03 Bratislava, IČO: 46 930 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ SZ PS STAVEBNINY dodatok č. 3_podpisany.pdf
Dátum doručenia: 17.01.2023
- OsvDol20191009171956 - PM do OR AKMB PS STAVEBNINY.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť QUAZAR SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10786/B-Zbl, so sídlom: Halašova 11048/36A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 688 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo .zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť R3DEY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94046/B-Zbl, so sídlom: Šamorínska 17, 821 06 Bratislava, IČO: 47 462 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť RACAR spol. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140475/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 641 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 12.09.2019

Spoločnosť raison a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6342/B-Zbl, so sídlom: Púpavová 1021/7, 900 45 Malinovo, IČO: 50 196 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Ranch s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136983/B-Zbl, so sídlom: Kaštielska 17474/2, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 347 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť REAL STAV DIZAJN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102583/B-Zbl, so sídlom: Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava, IČO: 47 988 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie .zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Realitné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 846/B-Zbl, so sídlom: Černockého 5A, 831 53 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 55 090 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 13.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 13.01.2023

Spoločnosť Reden, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142221/B-Zbl, so sídlom: Dlhá 1550/38, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 52 763 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť REFORMATA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15597/B-Zbl, so sídlom: Palisády 48, 811 06 Bratislava, IČO: 35 728 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhormaždenia
Dátum doručenia: 19.09.2012
- úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.09.2012

Spoločnosť Remote Factory s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 157659/B-Zbl, so sídlom: Piesková 16, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 316 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ (6).asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Plnomocesntvo_KUV.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť RM EXPRESS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15275/B-Zbl, so sídlom: Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 724 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- živnostenský list
Dátum doručenia: 27.11.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2012
Dátum doručenia: 27.11.2012
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 27.11.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2012
Dátum doručenia: 27.11.2012
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 27.11.2012

Spoločnosť RM EXPRESS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15275/B-Zbl, so sídlom: Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 724 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 209/2017, Nz 111151/2017, NCRls 11375/2017 z 3.4.2017, zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 30.05.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 3.4.2017
Dátum doručenia: 30.05.2017

Spoločnosť Rodinia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116518/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 657 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.09.2019

Spoločnosť Röhm GmbH, organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 5597/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 150 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ROMAN´S, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30655/B-Zbl, so sídlom: Hanulova 2, 841 01 Bratislava, IČO: 35 875 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť RoSi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141363/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 648 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (RoSi, 74335).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ROVI.SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 126281/B-Zbl, so sídlom: Ružinovská 44, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 408 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť R-set s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140656/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 611 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Rustam Hasanov, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6962/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 405 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Salkedo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136476/B-Zbl, so sídlom: Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 132 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SANDBLASTING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140748/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 650 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť SASHA Production, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64037/B-Zbl, so sídlom: Medveďovej 17 , 851 04 Bratislava, IČO: 45 471 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Scania Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25566/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 35 826 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1_Rozhodnutie spolocnika per rollam_Scania Czech Republic.zepx
Dátum doručenia: 13.09.2019
- 2_Rozhodnutie spolocnika per rollam_Scania CV Aktiebolag.zepx
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť SECOMT- SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130283/B-Zbl, so sídlom: Rybárska 2504, 903 01 Senec, IČO: 51 856 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Section s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127430/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 442 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SecureDirection Business Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139370/B-Zbl, so sídlom: Námestie Martina Benku 5, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 523 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2019.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Dodatok k zakladateľskej listine spoločnosti č. 1/2019.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Sereď Logistics and Industry Holding, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 156584/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 4D, Blok E, Apollo Business Center II, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 196 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 11/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Sereď Logistics and Industry, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139507/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 4D, Blok E, Apollo Business Center II, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 258 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Sereď Logistics and Infrastructure, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139508/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 4D, Blok E, Apollo Business Center II, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 586 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Service Point s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76581/B-Zbl, so sídlom: Alžbety Gwerkovej 1535/4, 851 04 Bratislava, IČO: 46 392 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Shefar agency s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 157973/B-Zbl, so sídlom: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 54 317 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.12.2021
- adz a7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 22.12.2021
- Rozhodnutie VZ.asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- podpisový vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- zakladatelská listina spoločnosti .asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- ADZ_Automotive_s._r._o..asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- prokurista_podpis.asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika_ADZ Automotive s. r. o..asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- podpis_vzor_konatel.asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- spolocenska_zmluva.asice
Dátum doručenia: 14.07.2022
- Rozhodnutie jediného společníka.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Zakladatelská Listina Shefar agency s.r.o..asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť Schischa Bau, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140920/B-Zbl, so sídlom: Rumančeková 859/36, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 593 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15154/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 723 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.12.2012

Spoločnosť Sixma Holding, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57613/B-Zbl, so sídlom: Radvanská 7A, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 692 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uplne znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť SLOVAK POOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29568/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 18, 824 51 Bratislava, IČO: 35 865 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2906/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica č. 08-2019 zo zasadnutia DR SEPS zo dňa 22.8.2019.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Slovenský národný podnik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84196/B-Zbl, so sídlom: Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava, IČO: 46 840 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Smart Dental Clinic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137352/B-Zbl, so sídlom: Fialová 4, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 346 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- rozhodnutie BSK.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť Smartware s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102607/B-Zbl, so sídlom: Teplická 5, 831 02 Bratislava, IČO: 48 041 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SNI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141747/B-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 650 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konatela 1.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisový vzor konatela 2.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Sonografické gynekologické a prenatálne centrum SGPC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53261/B-Zbl, so sídlom: Budovateľská 28 , 821 08 Bratislava, IČO: 44 163 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Spirit reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72910/B-Zbl, so sídlom: Šusteková 2689/5, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 141 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť SPODSIM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137149/B-Zbl, so sídlom: Studenohorská 75/2089, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, IČO: 52 313 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť SPV 800, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128193/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 718 570, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 112/B-Zbl, so sídlom: Polianky 9, Bratislava, IČO: 00 169 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 18.02.2021
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 18.02.2021
- pozvanka.asice
Dátum doručenia: 18.02.2021
- pozvanka.asice
Dátum doručenia: 18.02.2021
- ustanovujuca schodza.asice
Dátum doručenia: 18.02.2021
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 18.02.2022
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 17.03.2021

Spoločnosť STONEHENGE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61616/B-Zbl, so sídlom: Bartoňova 2, 811 03 Bratislava, IČO: 44 991 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc advokáta.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Stuho, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140474/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 646 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť SUN TAN Trading SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24157/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov, IČO: 35 812 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Poverenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť SUNNY HILL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50770/B-Zbl, so sídlom: Hroznová 4727/15, 902 01 Pezinok, IČO: 44 024 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina ú.z..asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Svätojurská spoločnosť s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112856/B-Zbl, so sídlom: Horné predmestie 212/8, 900 21 Svätý Jur, IČO: 00 190 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Zoznam pohladavok.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Svet zdravia Development, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6277/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 249 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- rozhodnutie jediného akcionára o rozšírení predmetov podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- osvedčenie o živnostnenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019
- stanovy - úplné znenie august 2019.zep
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť Symbios, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87729/B-Zbl, so sídlom: Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 846 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Symbiosis Minerals a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7031/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 778 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Šetrite, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72507/B-Zbl, so sídlom: Šamorínska 10, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, IČO: 46 146 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina v uplnom zneni.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Podpisovy vzor + suhlas konatela.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ŠPORTREAL INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45104/B-Zbl, so sídlom: Námestie SNP - Obchodná ul. 2-6 , 811 08 Bratislava, IČO: 36 753 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 13.09.2019

Spoločnosť ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37139/B-Zbl, so sídlom: Margarétová 17, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 35 949 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ŠVAGRI, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6782/B-Zbl, so sídlom: Magnetova 2, 831 04 Bratislava, IČO: 31 369 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť TARA Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48387/B-Zbl, so sídlom: Ľubovníková 38, 841 07 Bratislava, IČO: 43 764 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TAX DESIGN, s.r.o., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 601/B-Zbl, so sídlom: Konventná 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 968 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spolocenska_zmluva_uplne_znenie.asice
Dátum doručenia: 18.09.2019
- zapisnica_vz.asice
Dátum doručenia: 18.09.2019

Spoločnosť TEFCOLD SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6883/B-Zbl, so sídlom: Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, IČO: 31 371 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc .asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2639/B-Zbl, so sídlom: Žilinská 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 804 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára s listinou prítomných.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Súhlas a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Thi Dung Phuong, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6760/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 3308/19, 831 04 Bratislava, IČO: 52 573 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie Dung.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Tiffany liga s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132380/B-Zbl, so sídlom: Roľnícka 187, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 52 028 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plm.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TOCsult s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77197/B-Zbl, so sídlom: Tranovského 57, 841 02 Bratislava, IČO: 46 429 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Top Homes Easily, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140590/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 583 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Touchie, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114291/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 81, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 514 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TRAG Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 148267/B-Zbl, so sídlom: Púpavová 20, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 985 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť TRANK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140863/B-Zbl, so sídlom: Medená 24, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 647 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TRIAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35700/B-Zbl, so sídlom: Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 931 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Trios Real, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57981/B-Zbl, so sídlom: Pezinská 30, 903 01 Senec, IČO: 44 697 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť TWINGO - Istrijská s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25003/B-Zbl, so sídlom: Istrijská 8D, 841 07 Bratislava, IČO: 35 821 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť UFULU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 144537/B-Zbl, so sídlom: Školská 259/10, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 53 025 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť umyWash s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140482/B-Zbl, so sídlom: Čataj 408, 900 83 Čataj, IČO: 52 644 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť USD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46863/B-Zbl, so sídlom: Vajanského 58, 900 01 Modra, IČO: 36 802 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 21.6.2007
Dátum doručenia: 06.07.2007
- Živnostenský list zo dňa 28.6.2007
Dátum doručenia: 06.07.2007
- Spoločenská zmluva zo dňa 21.6.2007
Dátum doručenia: 06.07.2007
- Rozhodnutie štatutárneho orgánu zo dňa 16.11.2009
Dátum doručenia: 15.12.2009
- Spoločenská zmluva zo dňa 16.11.2009
Dátum doručenia: 15.12.2009
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2011
Dátum doručenia: 18.04.2011
- Spoločenská zmluva zo dňa 6.4.2011
Dátum doručenia: 18.04.2011

Spoločnosť V.V.H. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 155563/B-Zbl, so sídlom: Ďumbierska 3B, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 112 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 159129/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 485 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti .asice
Dátum doručenia: 18.01.2023

Spoločnosť VerArt s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97671/B-Zbl, so sídlom: Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 687 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť VERSAJ Production, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46725/B-Zbl, so sídlom: Záhrebská 13, 811 05 Bratislava, IČO: 36 798 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Vestram Software s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65199/B-Zbl, so sídlom: Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, IČO: 45 519 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť VetCentrum Ružinov s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94737/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 17, 821 04 Bratislava, IČO: 47 540 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť ViaVitas, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92445/B-Zbl, so sídlom: Jána Stanislava 3584/20B, 841 05 Bratislava, IČO: 47 432 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť VIOLET KANGAROO SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97906/B-Zbl, so sídlom: Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 705 205, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť VIRTUAL RUNNERS spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13872/B-Zbl, so sídlom: Bilikova 22, 841 01 Bratislava, IČO: 35 709 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Vjerka Orgovan, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 2209/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47 008 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť VNET a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3916/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 48, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 845 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť VRC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140961/B-Zbl, so sídlom: Svetlá 1, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 387 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rjs.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 17.09.2019

Spoločnosť VSFinance s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128739/B-Zbl, so sídlom: Lúčna 859/5, 900 28 Zálesie, IČO: 51 683 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť WFI spol. s r.o. v likvidácií, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43870/B-Zbl, so sídlom: Košická 22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 719 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie PZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Wisible s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65501/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 554 480, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť Wüstenrot Reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11377/B-Zbl, so sídlom: Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 694 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc feilerová.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- vzdanie sa funkcie hager.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť Wüstenrot Servis, spol. s r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16210/B-Zbl, so sídlom: Digital Park I, Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 735 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019
- plná moc feilerová.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť XBAU, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141837/B-Zbl, so sídlom: Rumančeková 859/36, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 518 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť XCAN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92817/B-Zbl, so sídlom: Račianska 17, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47 429 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Spoločnosť YIT ZWIRN 2 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 144700/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 967 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nové znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023
- Plnomocenstvo_Kantorová.asice
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť ZET-real, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56382/B-Zbl, so sídlom: Ulica Rudolfa Mocka 3707/1B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 44 579 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 16.09.2019

Spoločnosť ZUZOO FASHION, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101511/B-Zbl, so sídlom: Cesta na Červený most 10, 811 05 Bratislava, IČO: 47 962 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 17.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1