Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012176

OBCHODNÉ MENO: Insolvencia, k. s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 10142/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 52 870 821

DEŇ ZÁPISU: 17.01.2020

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie činnosti správcu konkurznej podstaty v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Štefkeje, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 13, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 07.01.1980, Deň vzniku funkcie: 17.01.2020

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Štefkeje, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 13, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 07.01.1980

Komanditisti

Obchodné meno/názov: Kaparon, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 13, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , IČO 47 388 404

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1